Angielski z relaksem

Konkurs Lekcja z SITA / V
1 grudnia 2015
Spokojne ciało – spokojny umysł
24 maja 2016

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie znalazł się w gronie finalistów V edycji ogólnopolskiego konkurs „Lekcja z SITA” organizowanego przez Wydawnictwo Głos Nauczycielski.

Do finału dotarło 13 szkół z całej Polski. Udział w konkursie otwiera przed szkołą możliwość wdrożenia nowoczesnej, skutecznej metody nauki języków obcych. Zwycięska szkoła otrzyma sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w roku szkolnym 2016/2017.

Podczas dnia konkursowego odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami, przedstawicielami organu prowadzącego oraz rodzicami uczniów, których będzie dotyczyć innowacja lub chętnych do wzięcia w niej udziału.

Szczególną uwagę na obecność uczniów w projekcie zwracała prowadząca lekcję – Iwona Kowalewski. – Jeżeli uczniowie dostrzegą w metodzie SITA coś, co ich zainspiruje, co chcieliby wykorzystać, wówczas projekt będzie miał większe szanse na zwycięstwo i realizację – mówiła organizatorka.

Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu z najlepszymi doświadczeniami tradycyjnych metod nauki języków obcych. Można ją wykorzystywać do nauki wielu innych różnych przedmiotów. Głównie takich, które wymagają opanowania wiedzy pamięciowej.

Stosowane w metodzie SITA urządzenie zostało skonstruowane dla tych osób albo do takich zastosowań, które wymagają wywołania stanu relaksu w odpowiednim momencie i utrzymania go .Odpowiednia konstrukcja sprzętu pomaga skoncentrować się na oddechu.

Po włączeniu po wewnętrznej stronie zapalają się dwie czerwone diody. Słychać również dźwięk. Urządzenie wyposażone jest także w czujnik oddechu. Przy wdechu osoba widzi światło, przy wydechu światło gaśnie. Nie słychać też dźwięku. Dzięki temu, siedząc wygodnie w fotelu i mając urządzenie na twarzy, słyszymy i widzimy własny oddech.

Nauka języka metodą SITA opiera się wykorzystaniu języka ojczystego do nauki języka obcego. Jest to tzw. metoda bilingwalna.

Materiały do nauki tą metodą oparte są na wykorzystaniu stanu relaksu. Jedna część kursu składa się z 10 lekcji. Podręcznik do szkolenia zawiera przede wszystkim materiał w języku polskim. Znaczna jego część poświęcona jest na to, aby zapoznać się z tym, czego będziemy się uczyć. Oprócz podręcznika w skład pakietu wchodzą również nagrania przystosowane do słuchania w stanie relaksu.

Ważnym elementem metody SITA poza urządzeniem stanowi procedura nauki. Jest to sposób postępowania z urządzeniem i materiałami tak, żeby osiągnąć efekt. Procedura składa się z czterech kroków: dwóch faz w stanie relaksu. Należą do nich zapamiętywanie i powtórzenie Dwie kolejne inicjacja i aktywizacja odbywają się w stanie aktywności. Służą mówieniu i zapoznaniu się z materiałami.

Istotne jest, by odstępy pomiędzy kolejnymi fazami nie wynosił więcej niż 10 dni.

Zastosowanie metody SITA zwiększa efektywność przyswajania wiedzy. Metodę stosuje się także w terapii kardiologicznej, leczeniu nałogów, bezsenności i zaburzeń koncentracji.

Mogło się o tym przekonać sześcioro chętnych uczniów. Wzięli oni udział w 20 minutowej sesji relaksacyjnej z wykorzystaniem urządzenia SITA.

Aby osiągnąć stan relaksu musieliśmy oderwać się od rzeczywistości i myślowego natłoku – podkreślała jedna z uczennic. Pomagało w tym nagranie zawierające muzykę relaksacyjną oraz teksty wykorzystywane w relaksacji. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że te 20 minut pozwoliło im wypocząć i odprężyć się. Każdy z ochotników wyraził chęć dalszej nauki tą metodą.

Anna Benicka
//]]>