Szybko i skutecznie

Spokojne ciało – spokojny umysł
24 maja 2016
Projekt SITA w Kruszwicy
21 marca 2017

Badania naukowe pokazują, że szybkość i skuteczność uczenia się zależy od bardzo wielu czynników. Ważną rolę odgrywa stan psychofizyczny podczas nauki i miejsce, w którym się odbywa. Zmęczenie i brak snu zdecydowanie utrudniają przyswajanie wiedzy, natomiast spokój i cisza ułatwiają. Oczywiście istotne znaczenie mają poziom inteligencji, posiadane zdolności i zainteresowania. Ale równie ważne są nastawienie i motywacja do nauki, a także – a może przede wszystkim – stosowane metody uczenia się. Okazuje się, że tradycyjne uczenie się wcale nie jest najskuteczniejsze, np. powtórne czytanie, podkreślanie, zaznaczanie czy podsumowywanie tekstu.

W uczeniu się języków obcych wysoką skutecznością oraz niskim nakładem wysiłku ze strony ucznia zaskakuje metoda SITA. Pozwala trwale opanować ok. 60 słów i zwrotów w ciągu jednej dwuipółgodzinnej lekcji. W metodzie tej uczeń prowadzony jest od początku do końca każdej lekcji, otrzymuje jasną instrukcję, co po czym powinien wykonywać, ani na moment nie jest pozostawiony sam sobie.

W metodzie SITA każdą lekcję realizujemy w 4-ch etapach. W etapie 1 rozpoczynamy od zapoznania się z materiałem, który będziemy chcieli opanować. Uważnie czytamy tekst dialogu w języku polskim. Następnie wysłuchujemy tłumaczenia tego tekstu w języku obcym. Etap 1 zajmuje nam ok. 10 minut. Następnie przystępujemy do etapu 2 tj. zapamiętujemy obcojęzyczną wersję tekstu w stanie relaksu, co trwa około 45 minut. Do osiągnięcia i utrzymania stanu relaksu używamy urządzenia SITA. Potem przechodzimy do etapu 3 tj. praktycznego wykorzystania zapamiętanych słów i zwrotów. Etap 3 najbardziej przypomina tradycyjną naukę języka. Wykonujemy ćwiczenia polegające na głośnym wypowiadaniu zapamiętanych słów i zwrotów. Trwa to około 45 minut. W ostatnim etapie 4 realizujemy powtórkę materiału, czyli wysłuchujemy w stanie relaksu materiału lekcji poprzedniej, przykładowo – po lekcji drugiej powtarzamy zapamiętywanie w stanie relaksu lekcji pierwszej.

Twórcy metody SITA stworzyli do nauki w ten sposób kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Jednak samą metodę można wykorzystać do pamięciowego opanowania materiału z każdej innej dziedziny.

Łukasz Szary
//]]>