VII edycja konkursu „Lekcja z SITA”. Termin zgłoszeń do 2 lutego 2018 roku.

Relaks w edukacji przyszłości. Innowacje pedagogiczne.
8 września 2017
10 szkół w II etapie konkursu “Lekcja z SITA”
22 lutego 2018

Konkurs „Lekcja z SITA” to wspólna inicjatywa Głosu Nauczycielskiego i firmy SITA. W tym roku to już siódma edycja konkursu. Mogą w nim wziąć udział szkoły ponadpodstawowe, które chcą wygrać atrakcyjną nagrodę – zestaw urządzeń SITA wraz z kursami językowymi.
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie trzeba odpowiedzieć na konkursowe pytanie „Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?”. Spośród zgłoszonych szkół jury wybiera co najmniej 10 placówek, które przechodzą do kolejnego etapu, w którym trzeba przygotować i przedstawić do oceny „Projekt Organizacji zajęć metoda SITA”. Na tej podstawie jury wyłania zwycięzcę. Zwycięska szkoła otrzyma sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym.
System SITA od lat wprowadza nowoczesne rozwiązania w edukacji szkolnej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom polegającym na samodzielnej nauce w stanie relaksu, metodą SITA prowadzone są zajęcia lekcyjne nie tylko z języków obcych, ale i biologii, języka polskiego czy zajęć teatralnych. Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu z najlepszymi doświadczeniami tradycyjnych metod nauki języków obcych. Zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy, a uczniowie nie tylko zapamiętują nowe słowa i zwroty łatwiej i szybciej, ale, dzięki regularnemu relaksowi, są również bardziej skoncentrowani i odprężeni na innych lekcjach. Obecnie, na bazie dotychczasowych edycji konkursu, lekcje z SITA prowadzone są w 16 szkołach na terenie całej Polski. Jak będzie w przyszłym roku? Przekonamy się na przełomie maja i czerwca 2018 roku.

VII Edycja Konkursu „Lekcja z SITA” – krok po kroku

  1. Zgłoszenie projektu

W konkursie mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe, które do 02 lutego 2018 roku wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz ciekawie odpowiedzą na pytanie: „Dlaczego to właśnie moja szkoła powinna korzystać z metody SITA do nauki języków obcych?” Tekst odpowiedzi nie może przekraczać 1 800 znaków ze spacjami. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej www.glos.pl/lekcjazsita.
Formularz wraz z odpowiedzią należy przesłać na adres Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”)

  1. Etap I Dni konkursowe

Spośród wszystkich zgłoszeń, jury do 21 lutego 2018 roku wytypuje co najmniej 10 finalistów, którzy w okresie marzec, kwiecień zorganizują w swojej szkole Dni Konkursowe. Dzień konkursowy to spotkanie z metodą SITA. Każdy, począwszy od Dyrekcji, przez nauczycieli, rodziców, a kończąc na uczniach ma możliwość w tym dniu poznać jej działanie i zadać nurtujące go pytania. Dzień konkursowy to także okazja do roboczego spotkania z nauczycielami, którzy chcą podjąć się wdrożenia tej nowej metody.

  1. Etap II Przygotowanie pracy konkursowej: „Projekt organizacji zajęć metodą SITA”

W kolejnym etapie konkursu, w terminie do 11 maja 2018 roku, finaliści przygotowują „Projekt organizacji zajęć metodą SITA” do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 i przesyłają go na adres redakcji Głosu Nauczycielskiego (ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Lekcja z SITA”). Spośród nadesłanych projektów jury wybiera zwycięzcę.

  1. Finał. Nagrody

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 maja 2018 roku. Według regulaminu zwycięzca jest tylko jeden, jednak nie zamyka to drogi do nagród dla szkół, które wykażą się wysokim poziomem nadesłanych prac. Laureat otrzyma zestawy urządzeń SITA wraz z materiałami do nauki języków obcych dla uczniów. Jury przyzna także wyróżnienia w postaci dwuetapowego szkolenia nauczycieli. Istnieje również możliwość, że najlepsze projekty, które nie zostały uhonorowane nagrodą główną, będą realizowane przy współpracy z fundatorem nagród, czyli firmą SITA.

 

 

//]]>