Back to top
Obraz
Czas past continous
Przeczytasz w
6 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas past continous – budowa i zastosowanie

Aby mówić o przeszłości w języku angielskim, można posługiwać się wieloma różnymi konstrukcjami czasowymi. Jedną z nich jest Past Continous, czyli czas przeszły ciągły. Przeczytaj nasz wpis, by dowiedzieć się, w jakich sytuacjach należy używać tego czasu oraz jak prawidłowo tworzyć zdania w tej konstrukcji.

Past continous – jaki to czas?

To jedna z podstawowych konstrukcji czasowych, używanych do wyrażania przeszłości. Co to jest Past Continous? Kiedy go stosować? Przede wszystkim wtedy, gdy chcemy opisać czynności lub wydarzenia, które miały miejsce w danym okresie czasu, w przeszłości, np.

I was working with my students all day yesterday.

Jeśli chcemy opowiedzieć o zdarzeniu, które zostało przerwane przez inne zdarzenie, również zastosujemy czas Past Continous. Oto przykład:

I was doing my laundry, when you came.

Tej konstrukcji czasowej możemy użyć także wtedy, gdy chcemy opisać dwie czynności, które wykonywane były jednocześnie, np.

Kate was reading, when we were talking about the party.

W narracji angielski Past Continous wykorzystywany jest do opisywania tła zdarzeń, rozgrywających się na pierwszym planie.

Past continous – zdania twierdzące

Skoro wiemy już, kiedy zastosować konstrukcję Past Continous, przyszedł czas na opanowanie jej budowy. Tworząc zdania twierdzące w tym czasie, zaczynamy od podmiotu, po którym następuje orzeczenie. Składa się ono z dwóch wyrazów. Pierwszy człon orzeczenia w Past Continues to be w czasie przeszłym – czasownik posiłkowy, którego forma uzależniona jest od podmiotu (was/were). Drugi natomiast to czasownik główny, wzbogacony o końcówkę –ing. Forma czasownika posiłkowego was jest właściwa dla I i III osoby liczby pojedynczej. W pozostałych przypadkach odpowiednia będzie forma were. Oto przykładowe zdania w Past Continues:

I was writing this morning.

We were dancing all night.

Dodając końcówkę do czasownika głównego warto wiedzieć, że w przypadku zakończonych na literę –e wyrazów, należy ją wcześniej usunąć, np. forma Past Continues dla czasownika write to writing. Gdy natomiast na końcu czasownika znajduje się poprzedzona jedną samogłoską spółgłoska, należy ją podwoić, np. travel zostanie zamienione na travelling.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Pytania oraz przeczące zdania z past continous

Zasady tworzenia zdań przeczących w Past Continous są niezwykle proste. Wystarczy użyć słowa not. Należy je wstawić za czasownik posiłkowy, np.

I was not sleeping, when you came over.

Słowa was/were not można skrócić, uzyskując wasn’t oraz weren’t.

Jak wygląda czas Past Continous w pytaniach? Przestaw szyk zdania, by się przekonać. Umieść czasownik posiłkowy na początku, stawiając za nim podmiot, a następnie czasownik główny z końcówką –ing, np.

Were you swimming yesterday at 7 pm?

Jeśli zdania w Past Continous zawierają wyraz pytający, np. what, where, why, who, to on powinien znaleźć się na początku zdania, przed czasownikiem posiłkowym was/were, podmiotem, czasownikiem głównym i pozostałymi elementami pytania, np.

What were you eating this time yesterday?

Aby odpowiedzieć na pytanie w Past Continous, używamy odpowiedniej do osoby formy operatora, np.

Yes, I was.

lub

No, we weren’t.

Czas past continous – charakterystyczne określenia czasowe

W angielskim czasie przeszłym ciągłym często występują wyrazy związane z czasem wykonywania danej czynności. Charakterystyczne dla Past Continous określenia czasowe to m.in. while, at 7 o’clock, all morning, from 4 to 7, at that time, then. Ich rolą jest wskazanie długości trwania zdarzenia lub czynności oraz określenie momentu, w którym sytuacja czy czynność miały miejsce. Gdzie umieścić określenia czasowe w konstrukcji Past Continous? Zdania zwykle kończą się nimi, lecz można umieścić je także na początku, przed podmiotem, np.

Four hours ago she was cleaning the house.

Warto pamiętać, że czas Past Continous stosowany jest tylko wówczas, gdy skutki danej czynności nie są istotne, a zdanie nie informuje o tym, czy dana czynność została ukończona, czy nie. Musisz wiedzieć także o tym, że nie do każdego czasownika można dodać końcówkę –ing. Dotyczy to zwłaszcza słów odzwierciedlających stany i uczucia oraz związanych z percepcją. W rezultacie zdania w Past Continous z takimi wyrazami, jak m.in.: know, see, need, love, understand nie występują w języku angielskim.

To już wszystko, co będzie Ci potrzebne do zrozumienia konstrukcji czasowej Past Continous. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom Twoja znajomość gramatyki angielskiej będzie dużo lepsza. Nie zapomnij o regularnych ćwiczeniach, które pomogą Ci utrwalić zdobyte informacje. Good luck!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Nauka języków obcych to wspaniała przygoda, która może trwać przez całe życie. Wielu osobom możliwość obcowania z mową inną niż ojczysta sprawia mnóstwo radości. Niekoniecznie zależy im na jak najszybszym zakończeniu nauki, gdy tylko poczują, że ich poziom można uznać za komunikatywny.
Przeczytasz w
3 minut
Nauka języków obcych może być fascynującą przygodą. Pozwala przybliżyć się do kultury kraju, w którym jest on na co dzień używany, lepiej ją zrozumieć, a także spojrzeć na otaczający świat z nieco innej perspektywy. Zazwyczaj bardzo satysfakcjonujący jest etap, w którym potrafimy już swobodnie, niejako bezwiednie, odmieniać czasowniki przez osoby, nie zastanawiając się nad wymaganą końcówką fleksyjną. W takich momentach źródłem dyskomfortu bywają czasowniki nieregularne, wobec których nie można zastosować używanych już w nieuświadomiony sposób zasad, a jedynym wyjściem jest nauczenie się ich na pamięć.
Przeczytasz w
3 minut
Szybkie tempo życia, konieczność nadążania za kolejnymi zmianami, napięte grafiki i ograniczony czas na odpoczynek – to tylko kilka elementów sprawiających, że wielu z nas żyje w ciągłej niepewności, napięciu i stresie. Czynniki te mogą negatywnie oddziaływać na różne sfery życia oraz dobrostan organizmu. Odpowiedzią na narzucane przez współczesny świat nowe normy stają się różne formy poszukiwania równowagi i spowolnienia.