Back to top
Obraz
past perfect
Przeczytasz w
3 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas past perfect – kiedy go używać

Aby swobodnie mówić o przeszłości w języku angielskim niezbędna jest znajomość czasu Past Perfect, nazywanego też zaprzeszłym dokonanym. Mimo że ta konstrukcja czasowa nie jest tak popularna w codziennych rozmowach, jak Past Simple czy Past Continous, bez wątpienia warto ją poznać i przyswoić. Dla wielu osób stanowi to pewne wyzwanie, poniewać czas Past Perfect nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, co znacznie utrudnia jego zrozumienie. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje, dotyczące zasad budowania zdań w Past Perfect oraz okoliczności jego zastosowania.

Czas past perfect oraz jego zastosowanie

Ta konstrukcja częściej stosowana jest w wypowiedziach pisemnych niż ustnych. Wykorzystuje się ją wówczas, gdy chcemy wyrazić czynność, która zakończyła się przed inną czynnością w przeszłości. Duże znaczenie ma w tym przypadku dystans w czasie, jaki dzieli obie czynności. Angielski Past Perfect nie służy bowiem do opisywania kolejności następujących po sobie wydarzeń. Konstrukcję tę można wykorzystać także w zdaniach ze zwrotem: it was the first time (to był pierwszy raz), np.

It was the first time I had seen the Eiffel Tower.

Kiedy jeszcze można użyć Past Perfect? W zdaniach w III okresie warunkowym, np.

If you had taken the tickets, we would listen to the concert now.

Czas ten znajduje zastosowanie także w zdaniach, rozpoczynających się od I wish, np.

I wish I hadn`t given her my phone.

Jeśli chcesz przytoczyć dotyczące przeszłości zdanie w mowie zależnej, konstrukcja czasu Past Perfect z pewnością Ci się przyda, np.

She told me, that she had been busy yesterday.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Czas past perfect – budowa zdania twierdzącego

Tworzenie zdań twierdzących w konstrukcji czasowej Past Perfect nie jest trudne. Zdanie rozpoczyna się podmiotem. Następnie przychodzi pora na składające się z dwóch członów orzeczenie. Pierwszy z nich to operator had. Drugi natomiast jest czasownikiem głównym w III formie (Past Participle). Za orzeczenie wstawiamy resztę zdania. Oto przykładowe zdania z Past Perfect:

I had played two games before I went to school.

She had cleaned the house before the party started.

Jeśli mamy do czynienia z czasownikiem regularnym w roli czasownika głównego, dodajemy do niego końcówkę –ed. Początkowo możesz mieć problem z tym, by rozpoznać Past Perfect. Zdania w tej konstrukcji czasowej często zawierają takie okoliczniki czasu, jak by the time (zanim), before (przed), just (właśnie), since (od), already (właśnie). Ich zastosowanie wraz z czasownikiem posiłkowym had oraz czasownikiem głównym w III formie to znaki rozpoznawcze Past Perfect. Skoro wiesz już, jak tworzyć zdania twierdzące, przejdźmy teraz do pytań.

Past perfect – konstrukcja zdania pytającego

Aby zapytać w czasie Past Perfect należy zastosować inwersję, czyli zmianę szyku w zdaniu. Na początku zdania należy umieścić czasownik posiłkowy had, a tuż za nim powinien znaleźć się podmiot. Następnie wstawiamy czasownik główny w III formie oraz resztę zdania. Jak tworzyć pytania otwarte w Past Perfect? When, what, how long i inne słowa pytające stanowią wówczas początek pytania, a pozostałe jego elementy pozostają w takiej samej kolejności, jak w przypadku pytania zamkniętego. Oto przykłady:

Where had you been before they came?

Had she already left, when you talked with David?

Aby odpowiedzieć na zadane w Past Perfect pytanie zamknięte, używamy zwrotów: yes, I/you/he/she/it/we/they had lub no, I/you/he/she/it/we/they hadn’t.

Past perfect – przykłady zdań przeczących

Pozostały nam jeszcze przeczenia. Jak zaprzeczyć w czasie Past Perfect? Had zostaje wówczas wzbogacone o słowo not. Inne elementy zdania pozostają na swoich miejscach. Przyjrzyj się przykładowi:

I had not finished before I read that book from Jenny.

 

Możesz użyć skrótu i zamiast had not powiedzieć hadn’t. Pamiętaj, że w języku angielskim nie można zaprzeczać podwójnie. Jeśli więc zdania z Past Perfect zawierają słowo never, wyraz not nie będzie już potrzebny, np.

I had never been tired before I went to work.

Warto wiedzieć, że istnieje forma skrócona, uwzględniająca podmiot oraz czasownik posiłkowy had, np. I had to I’d, You had – You’d itd. Aby odróżnić ją od zdań ze słówkiem would, które ulega skróceniu w podobny sposób, zwróć uwagę na czasownik. Czas Past Perfect wymaga bowiem jego III formy (Past Participle).

Wiesz już, jak wygląda i kiedy należy używać Past Perfect. Przykłady zdań w tej konstrukcji czasowej znajdziesz w licznych ćwiczeniach gramatycznych, po które warto regularnie sięgać. W ten sposób szybciej przyswoisz sobie nowe wiadomości i opanujesz język. Do dzieła!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!