Back to top
Obraz
past perfect
Przeczytasz w
3 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas past perfect – kiedy go używać

Aby swobodnie mówić o przeszłości w języku angielskim niezbędna jest znajomość czasu Past Perfect, nazywanego też zaprzeszłym dokonanym. Mimo że ta konstrukcja czasowa nie jest tak popularna w codziennych rozmowach, jak Past Simple czy Past Continous, bez wątpienia warto ją poznać i przyswoić. Dla wielu osób stanowi to pewne wyzwanie, poniewać czas Past Perfect nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, co znacznie utrudnia jego zrozumienie. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje, dotyczące zasad budowania zdań w Past Perfect oraz okoliczności jego zastosowania.

Czas past perfect oraz jego zastosowanie

Ta konstrukcja częściej stosowana jest w wypowiedziach pisemnych niż ustnych. Wykorzystuje się ją wówczas, gdy chcemy wyrazić czynność, która zakończyła się przed inną czynnością w przeszłości. Duże znaczenie ma w tym przypadku dystans w czasie, jaki dzieli obie czynności. Angielski Past Perfect nie służy bowiem do opisywania kolejności następujących po sobie wydarzeń. Konstrukcję tę można wykorzystać także w zdaniach ze zwrotem: it was the first time (to był pierwszy raz), np.

It was the first time I had seen the Eiffel Tower.

Kiedy jeszcze można użyć Past Perfect? W zdaniach w III okresie warunkowym, np.

If you had taken the tickets, we would listen to the concert now.

Czas ten znajduje zastosowanie także w zdaniach, rozpoczynających się od I wish, np.

I wish I hadn`t given her my phone.

Jeśli chcesz przytoczyć dotyczące przeszłości zdanie w mowie zależnej, konstrukcja czasu Past Perfect z pewnością Ci się przyda, np.

She told me, that she had been busy yesterday.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Czas past perfect – budowa zdania twierdzącego

Tworzenie zdań twierdzących w konstrukcji czasowej Past Perfect nie jest trudne. Zdanie rozpoczyna się podmiotem. Następnie przychodzi pora na składające się z dwóch członów orzeczenie. Pierwszy z nich to operator had. Drugi natomiast jest czasownikiem głównym w III formie (Past Participle). Za orzeczenie wstawiamy resztę zdania. Oto przykładowe zdania z Past Perfect:

I had played two games before I went to school.

She had cleaned the house before the party started.

Jeśli mamy do czynienia z czasownikiem regularnym w roli czasownika głównego, dodajemy do niego końcówkę –ed. Początkowo możesz mieć problem z tym, by rozpoznać Past Perfect. Zdania w tej konstrukcji czasowej często zawierają takie okoliczniki czasu, jak by the time (zanim), before (przed), just (właśnie), since (od), already (właśnie). Ich zastosowanie wraz z czasownikiem posiłkowym had oraz czasownikiem głównym w III formie to znaki rozpoznawcze Past Perfect. Skoro wiesz już, jak tworzyć zdania twierdzące, przejdźmy teraz do pytań.

Past perfect – konstrukcja zdania pytającego

Aby zapytać w czasie Past Perfect należy zastosować inwersję, czyli zmianę szyku w zdaniu. Na początku zdania należy umieścić czasownik posiłkowy had, a tuż za nim powinien znaleźć się podmiot. Następnie wstawiamy czasownik główny w III formie oraz resztę zdania. Jak tworzyć pytania otwarte w Past Perfect? When, what, how long i inne słowa pytające stanowią wówczas początek pytania, a pozostałe jego elementy pozostają w takiej samej kolejności, jak w przypadku pytania zamkniętego. Oto przykłady:

Where had you been before they came?

Had she already left, when you talked with David?

Aby odpowiedzieć na zadane w Past Perfect pytanie zamknięte, używamy zwrotów: yes, I/you/he/she/it/we/they had lub no, I/you/he/she/it/we/they hadn’t.

Past perfect – przykłady zdań przeczących

Pozostały nam jeszcze przeczenia. Jak zaprzeczyć w czasie Past Perfect? Had zostaje wówczas wzbogacone o słowo not. Inne elementy zdania pozostają na swoich miejscach. Przyjrzyj się przykładowi:

I had not finished before I read that book from Jenny.

 

Możesz użyć skrótu i zamiast had not powiedzieć hadn’t. Pamiętaj, że w języku angielskim nie można zaprzeczać podwójnie. Jeśli więc zdania z Past Perfect zawierają słowo never, wyraz not nie będzie już potrzebny, np.

I had never been tired before I went to work.

Warto wiedzieć, że istnieje forma skrócona, uwzględniająca podmiot oraz czasownik posiłkowy had, np. I had to I’d, You had – You’d itd. Aby odróżnić ją od zdań ze słówkiem would, które ulega skróceniu w podobny sposób, zwróć uwagę na czasownik. Czas Past Perfect wymaga bowiem jego III formy (Past Participle).

Wiesz już, jak wygląda i kiedy należy używać Past Perfect. Przykłady zdań w tej konstrukcji czasowej znajdziesz w licznych ćwiczeniach gramatycznych, po które warto regularnie sięgać. W ten sposób szybciej przyswoisz sobie nowe wiadomości i opanujesz język. Do dzieła!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Dziś znakomita większość pracodawców zdaje sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa zadowolenie i dobrostan pracowników. Dlatego też, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych specjalistów, firmy sięgają po nowoczesne benefity pracownicze. W tym wpisie przyjrzymy się najnowszym trendom w zakresie benefitów, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z dobrym samopoczuciem pracowników.
Przeczytasz w
3 minut
Żonglowanie między życiem zawodowym a prywatnym to wyzwanie, które dotyka niemal każdego z nas. W dzisiejszym zabieganym świecie, dbanie o równowagę staje się kluczowym elementem dobrego samopoczucia i efektywności. Dowiedz się jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i stać się lepszym pracownikiem.
Przeczytasz w
3 minut
Jesteśmy świadomi, że depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga profesjonalnego leczenia i wsparcia. Co pomaga na depresję to kompleksowe podejście, które obejmuje terapię, wsparcie społeczne i zdrowy styl życia.