Back to top
Obraz
past simple
Przeczytasz w
6 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas past simple, czyli jak mówić o przeszłości

Jeśli chcesz mówić o przeszłych wydarzeniach w języku angielskim, będzie Ci potrzebny Past Simple. Jaki to czas? Jest on nazywany czasem przeszłym dokonanym i stanowi podstawowy sposób wyrażania czynności, które miały już miejsce. Ta konstrukcja czasowa jest używana powszechnie. Jej znajomość jest niezbędna, by płynnie posługiwać się językiem. Jak budować zdania w Past Simple? Kiedy używać czasu przeszłego dokonanego? Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej.

Czas przeszły past simple – zastosowanie

Zacznijmy od tego, kiedy należy stosować Past Simple. Konstrukcja ta wykorzystywana jest wówczas, gdy mówimy o przeszłych wydarzeniach, które już się zakończyły i nie mają związku z teraźniejszością. Często w zdaniu znajduje się określenie czasu, dotyczące zakończonej czynności lub sytuacji, np.

I won the race yesterday.

Przy użyciu Past Simple możesz też opowiedzieć o swoich nawykach lub zwyczajach z przeszłości, które nie są już aktualne. Zastosuj tę konstrukcję także wtedy, gdy chcesz opisać jednorazowe wydarzenie, mające miejsce w przeszłości, np.

She went to Paris last week.

Kiedy jeszcze warto sięgnąć po czas Past Simple? Opowiadając historię i opisując następujące kolejno po sobie wydarzenia również zastosujemy tę konstrukcję czasową. Oto przykład:

It was raining, he forgot to take his umbrella and got wet.

Inne sytuacje, w których należy zastosować angielski Past Simple to mówienie o wydarzeniach z odległej przeszłości. Nie trzeba wówczas dodawać do zdania określenia czasowego, np.

Ferdinand Magellan sailed around the world.

Aby zapytać o konkretny czas lub datę danego wydarzenia lub czynności, także użyjemy Past Simplenp.

When did she come back?

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Zdania w past simple – jak je tworzyć?

Skoro wiesz już, kiedy stosować czas Past Simple, naucz się teraz, jak budować zdania twierdzące w tej konstrukcji. Zaczynamy od podmiotu, następnie przychodzi pora na czasownik w II formie oraz resztę zdania. W przypadku czasowników regularnych, wystarczy dodać końcówkę –ed, by uzyskać właściwą formę dla czasu Past Simple. Angielski nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać i zawiera mnóstwo czasowników nieregularnych, których odmiany trzeba się nauczyć na pamięć. Nie rządzą nią bowiem żadne prawa. Na pocieszenie jednak mamy dobrą wiadomość: II forma czasownika nie podlega odmianie przez osoby. Oto przykładowe zdania twierdzące w Past Simple:

I travelled a lot two years ago.

I got up early on Sunday.

W niektórych przypadkach używa się operatora did, który służy podkreśleniu przekazu zdania. Nie ma wówczas konieczności stosowania II formy czasownika, np.

I did visit her yesterday.

Past simple – budowa pytania

Aby stworzyć pytanie w tej konstrukcji czasowej, niezbędny będzie operator did. Jest on taki sam dla wszystkich osób. Pamiętaj, że w jego towarzystwie czasownik nie występuje w II formie, typowej dla Past Simple. Pytania zawierają wyłącznie czasowniki w formie podstawowej, np.

Did you buy a sofa last week?

Jak wyglądają otwarte pytania w Past Simple? Należy rozpocząć je słówkiem pytającym, takim jak where, why, how much, when itd. Zaraz za nim powinien znaleźć się operator did oraz podmiot. Zdarza się, że między nim, a orzeczeniem znajduje się przysłówek częstotliwości, np. always lub usually. Jeśli go nie ma, po podmiocie bezpośrednio wstawia się czasownik w formie podstawowej oraz resztę zdania, np.

Where did she go two days ago?

Wyjątek to pytania Past Simple o podmiot. Ich konstrukcja przypomina zdanie twierdzące, lecz miejsce osoby zajmuje słówko pytające who, np.

Who helped you?

Zamiast obecnego w innych pytaniach czasownika w formie podstawowej, należy użyć II formy, charakterystycznej dla zdań twierdzących.

Past simple w zdaniach przeczących

Tworzenie przeczeń w tym czasie z pewnością nie będzie dla Ciebie wyzwaniem. Wszystko, czego potrzebujesz to operator did oraz słówko not. Te dwa wyrazy często skracane są do didn’t. Należy umieścić je zaraz za podmiotem, np.

I didn’t play tennis yesterday.

Zwróć uwagę na czasownik w przeczeniach Past Simple, który jest w formie podstawowej.

Past simple – to be

Jeśli rolę orzeczenia w zdaniu pełni czasownik to be, sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim czasownik ten podlega odmianie przez osoby. W I i III osobie liczby pojedynczej przybiera on formę was, w pozostałych – were. Tworząc zdanie twierdzące w Past Simple, be we właściwej formie należy umieścić tuż za podmiotem, np.

I was tired after the show.

Aby zbudować pytanie, trzeba zmienić szyk w zdaniu i przenieść czasownik na jego początek, np.

Were you angry at John?

Otwarte pytania w Past Simple z czasownikiem to be tworzy się poprzez umieszczenie na początku słówka pytającego, następnie orzeczenia, podmiotu i reszty zdania. Oto przykład:

Where were you yesterday?

Past Simple w przeczeniach z to be wymaga wstawienia słowa not za orzeczeniem, np.

I was not (wasn’t) hungry.

Czy rozumiesz już Past Simple? Gramatyka stanie się prostsza, gdy będziesz dużo ćwiczyć. Aby właściwie tworzyć zdania w tej konstrukcji czasowej, naucz się II formy czasowników nieregularnych. Zacznij teraz!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Dziś znakomita większość pracodawców zdaje sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa zadowolenie i dobrostan pracowników. Dlatego też, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych specjalistów, firmy sięgają po nowoczesne benefity pracownicze. W tym wpisie przyjrzymy się najnowszym trendom w zakresie benefitów, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z dobrym samopoczuciem pracowników.
Przeczytasz w
3 minut
Żonglowanie między życiem zawodowym a prywatnym to wyzwanie, które dotyka niemal każdego z nas. W dzisiejszym zabieganym świecie, dbanie o równowagę staje się kluczowym elementem dobrego samopoczucia i efektywności. Dowiedz się jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i stać się lepszym pracownikiem.
Przeczytasz w
3 minut
Jesteśmy świadomi, że depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga profesjonalnego leczenia i wsparcia. Co pomaga na depresję to kompleksowe podejście, które obejmuje terapię, wsparcie społeczne i zdrowy styl życia.