Back to top
Obraz
past simple
Przeczytasz w
6 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas past simple, czyli jak mówić o przeszłości

Jeśli chcesz mówić o przeszłych wydarzeniach w języku angielskim, będzie Ci potrzebny Past Simple. Jaki to czas? Jest on nazywany czasem przeszłym dokonanym i stanowi podstawowy sposób wyrażania czynności, które miały już miejsce. Ta konstrukcja czasowa jest używana powszechnie. Jej znajomość jest niezbędna, by płynnie posługiwać się językiem. Jak budować zdania w Past Simple? Kiedy używać czasu przeszłego dokonanego? Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej.

Czas przeszły past simple – zastosowanie

Zacznijmy od tego, kiedy należy stosować Past Simple. Konstrukcja ta wykorzystywana jest wówczas, gdy mówimy o przeszłych wydarzeniach, które już się zakończyły i nie mają związku z teraźniejszością. Często w zdaniu znajduje się określenie czasu, dotyczące zakończonej czynności lub sytuacji, np.

I won the race yesterday.

Przy użyciu Past Simple możesz też opowiedzieć o swoich nawykach lub zwyczajach z przeszłości, które nie są już aktualne. Zastosuj tę konstrukcję także wtedy, gdy chcesz opisać jednorazowe wydarzenie, mające miejsce w przeszłości, np.

She went to Paris last week.

Kiedy jeszcze warto sięgnąć po czas Past Simple? Opowiadając historię i opisując następujące kolejno po sobie wydarzenia również zastosujemy tę konstrukcję czasową. Oto przykład:

It was raining, he forgot to take his umbrella and got wet.

Inne sytuacje, w których należy zastosować angielski Past Simple to mówienie o wydarzeniach z odległej przeszłości. Nie trzeba wówczas dodawać do zdania określenia czasowego, np.

Ferdinand Magellan sailed around the world.

Aby zapytać o konkretny czas lub datę danego wydarzenia lub czynności, także użyjemy Past Simplenp.

When did she come back?

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Zdania w past simple – jak je tworzyć?

Skoro wiesz już, kiedy stosować czas Past Simple, naucz się teraz, jak budować zdania twierdzące w tej konstrukcji. Zaczynamy od podmiotu, następnie przychodzi pora na czasownik w II formie oraz resztę zdania. W przypadku czasowników regularnych, wystarczy dodać końcówkę –ed, by uzyskać właściwą formę dla czasu Past Simple. Angielski nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać i zawiera mnóstwo czasowników nieregularnych, których odmiany trzeba się nauczyć na pamięć. Nie rządzą nią bowiem żadne prawa. Na pocieszenie jednak mamy dobrą wiadomość: II forma czasownika nie podlega odmianie przez osoby. Oto przykładowe zdania twierdzące w Past Simple:

I travelled a lot two years ago.

I got up early on Sunday.

W niektórych przypadkach używa się operatora did, który służy podkreśleniu przekazu zdania. Nie ma wówczas konieczności stosowania II formy czasownika, np.

I did visit her yesterday.

Past simple – budowa pytania

Aby stworzyć pytanie w tej konstrukcji czasowej, niezbędny będzie operator did. Jest on taki sam dla wszystkich osób. Pamiętaj, że w jego towarzystwie czasownik nie występuje w II formie, typowej dla Past Simple. Pytania zawierają wyłącznie czasowniki w formie podstawowej, np.

Did you buy a sofa last week?

Jak wyglądają otwarte pytania w Past Simple? Należy rozpocząć je słówkiem pytającym, takim jak where, why, how much, when itd. Zaraz za nim powinien znaleźć się operator did oraz podmiot. Zdarza się, że między nim, a orzeczeniem znajduje się przysłówek częstotliwości, np. always lub usually. Jeśli go nie ma, po podmiocie bezpośrednio wstawia się czasownik w formie podstawowej oraz resztę zdania, np.

Where did she go two days ago?

Wyjątek to pytania Past Simple o podmiot. Ich konstrukcja przypomina zdanie twierdzące, lecz miejsce osoby zajmuje słówko pytające who, np.

Who helped you?

Zamiast obecnego w innych pytaniach czasownika w formie podstawowej, należy użyć II formy, charakterystycznej dla zdań twierdzących.

Past simple w zdaniach przeczących

Tworzenie przeczeń w tym czasie z pewnością nie będzie dla Ciebie wyzwaniem. Wszystko, czego potrzebujesz to operator did oraz słówko not. Te dwa wyrazy często skracane są do didn’t. Należy umieścić je zaraz za podmiotem, np.

I didn’t play tennis yesterday.

Zwróć uwagę na czasownik w przeczeniach Past Simple, który jest w formie podstawowej.

Past simple – to be

Jeśli rolę orzeczenia w zdaniu pełni czasownik to be, sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim czasownik ten podlega odmianie przez osoby. W I i III osobie liczby pojedynczej przybiera on formę was, w pozostałych – were. Tworząc zdanie twierdzące w Past Simple, be we właściwej formie należy umieścić tuż za podmiotem, np.

I was tired after the show.

Aby zbudować pytanie, trzeba zmienić szyk w zdaniu i przenieść czasownik na jego początek, np.

Were you angry at John?

Otwarte pytania w Past Simple z czasownikiem to be tworzy się poprzez umieszczenie na początku słówka pytającego, następnie orzeczenia, podmiotu i reszty zdania. Oto przykład:

Where were you yesterday?

Past Simple w przeczeniach z to be wymaga wstawienia słowa not za orzeczeniem, np.

I was not (wasn’t) hungry.

Czy rozumiesz już Past Simple? Gramatyka stanie się prostsza, gdy będziesz dużo ćwiczyć. Aby właściwie tworzyć zdania w tej konstrukcji czasowej, naucz się II formy czasowników nieregularnych. Zacznij teraz!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!