Title Image

Jeśli chcesz mówić o przeszłych wydarzeniach w języku angielskim, będzie Ci potrzebny Past Simple. Jaki to czas? Jest on nazywany czasem przeszłym dokonanym i stanowi podstawowy sposób wyrażania czynności, które miały już miejsce. Ta konstrukcja czasowa jest używana powszechnie. Jej znajomość jest niezbędna, by płynnie posługiwać się językiem. Jak budować zdania w Past Simple? Kiedy używać czasu przeszłego dokonanego? Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej.

Czas przeszły Past Simplezastosowanie

Zacznijmy od tego, kiedy należy stosować Past Simple. Konstrukcja ta wykorzystywana jest wówczas, gdy mówimy o przeszłych wydarzeniach, które już się zakończyły i nie mają związku z teraźniejszością. Często w zdaniu znajduje się określenie czasu, dotyczące zakończonej czynności lub sytuacji, np.

I won the race yesterday.

Przy użyciu Past Simple możesz też opowiedzieć o swoich nawykach lub zwyczajach z przeszłości, które nie są już aktualne. Zastosuj tę konstrukcję także wtedy, gdy chcesz opisać jednorazowe wydarzenie, mające miejsce w przeszłości, np.

She went to Paris last week.

Kiedy jeszcze warto sięgnąć po czas Past Simple? Opowiadając historię i opisując następujące kolejno po sobie wydarzenia również zastosujemy tę konstrukcję czasową. Oto przykład:

It was raining, he forgot to take his umbrella and got wet.

Inne sytuacje, w których należy zastosować angielski Past Simple to mówienie o wydarzeniach z odległej przeszłości. Nie trzeba wówczas dodawać do zdania określenia czasowego, np.

Ferdinand Magellan sailed around the world.

Aby zapytać o konkretny czas lub datę danego wydarzenia lub czynności, także użyjemy Past Simple, np.

When did she come back?

Nauka angielskiego nowoczesnymi metodami

Zdania w Past Simplejak je tworzyć?

Skoro wiesz już, kiedy stosować czas Past Simple, naucz się teraz, jak budować zdania twierdzące w tej konstrukcji. Zaczynamy od podmiotu, następnie przychodzi pora na czasownik w II formie oraz resztę zdania. W przypadku czasowników regularnych, wystarczy dodać końcówkę –ed, by uzyskać właściwą formę dla czasu Past Simple. Angielski nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać i zawiera mnóstwo czasowników nieregularnych, których odmiany trzeba się nauczyć na pamięć. Nie rządzą nią bowiem żadne prawa. Na pocieszenie jednak mamy dobrą wiadomość: II forma czasownika nie podlega odmianie przez osoby. Oto przykładowe zdania twierdzące w Past Simple:

I travelled a lot two years ago.

I got up early on Sunday.

W niektórych przypadkach używa się operatora did, który służy podkreśleniu przekazu zdania. Nie ma wówczas konieczności stosowania II formy czasownika, np.

I did visit her yesterday.

Past Simple – budowa pytania

Aby stworzyć pytanie w tej konstrukcji czasowej, niezbędny będzie operator did. Jest on taki sam dla wszystkich osób. Pamiętaj, że w jego towarzystwie czasownik nie występuje w II formie, typowej dla Past Simple. Pytania zawierają wyłącznie czasowniki w formie podstawowej, np.

Did you buy a sofa last week?

Jak wyglądają otwarte pytania w Past Simple? Należy rozpocząć je słówkiem pytającym, takim jak where, why, how much, when itd. Zaraz za nim powinien znaleźć się operator did oraz podmiot. Zdarza się, że między nim, a orzeczeniem znajduje się przysłówek częstotliwości, np. always lub usually. Jeśli go nie ma, po podmiocie bezpośrednio wstawia się czasownik w formie podstawowej oraz resztę zdania, np.

Where did she go two days ago?

Wyjątek to pytania Past Simple o podmiot. Ich konstrukcja przypomina zdanie twierdzące, lecz miejsce osoby zajmuje słówko pytające who, np.

Who helped you?

Zamiast obecnego w innych pytaniach czasownika w formie podstawowej, należy użyć II formy, charakterystycznej dla zdań twierdzących.

Past Simple w zdaniach przeczących

Tworzenie przeczeń w tym czasie z pewnością nie będzie dla Ciebie wyzwaniem. Wszystko, czego potrzebujesz to operator did oraz słówko not. Te dwa wyrazy często skracane są do didn’t. Należy umieścić je zaraz za podmiotem, np.

I didn’t play tennis yesterday.

Zwróć uwagę na czasownik w przeczeniach Past Simple, który jest w formie podstawowej.

Intensywny kurs języka angielskiego z urządzeniami sita

Past Simple – to be

Jeśli rolę orzeczenia w zdaniu pełni czasownik to be, sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim czasownik ten podlega odmianie przez osoby. W I i III osobie liczby pojedynczej przybiera on formę was, w pozostałych – were. Tworząc zdanie twierdzące w Past Simple, be we właściwej formie należy umieścić tuż za podmiotem, np.

I was tired after the show.

Aby zbudować pytanie, trzeba zmienić szyk w zdaniu i przenieść czasownik na jego początek, np.

Were you angry at John?

Otwarte pytania w Past Simple z czasownikiem to be tworzy się poprzez umieszczenie na początku słówka pytającego, następnie orzeczenia, podmiotu i reszty zdania. Oto przykład:

Where were you yesterday?

Past Simple w przeczeniach z to be wymaga wstawienia słowa not za orzeczeniem, np.

I was not (wasn’t) hungry.

Czy rozumiesz już Past Simple? Gramatyka stanie się prostsza, gdy będziesz dużo ćwiczyć. Aby właściwie tworzyć zdania w tej konstrukcji czasowej, naucz się II formy czasowników nieregularnych. Zacznij teraz!

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ

1 + = 3

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez SITA Sp. z o.o., Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, KRS 0000163492, oraz o prawach, które w związku z tym przysługują podmiotom danych znajdą Państwo w dziale. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Klikając na "Zarejestruj się" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SITA Sp. z o. o. w celu realizacji moich zamówień.