Back to top
Obraz
present perfect
Przeczytasz w
4 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas present perfect – naucz się, jak go stosować

Present perfect – angielski łącznik pomiędzy przeszłością i teraźniejszością

Trudno jednoznacznie określić, czy Present Perfect dotyczy przeszłości, czy teraźniejszości. Stosowany jest głównie wówczas, gdy chcemy wyrazić czynność lub sytuację, które miały miejsce w nieokreślonej przeszłości, a ich skutki mają wpływ na teraźniejszość. Angielski Present Perfect używany jest wtedy, gdy nie liczy się czas, w którym dana czynność lub zdarzenie miały miejsce. Duże znaczenie ma natomiast ich rezultat. Zastosuj tę konstrukcję także wtedy, gdy rozpoczęta w przeszłości czynność nie została jeszcze zakończona, np. She has always loved you.

Kiedy jeszcze można użyć Present Perfect? Czas teraźniejszy dokonany warto wykorzystać również wówczas, gdy chcemy powiedzieć o czynnościach i wydarzeniach z niedalekiej przeszłości. W tym przypadku w zdaniach często występuje słówko just (właśnie), np. I have just finished my breakfast.

Mówiąc o czynnościach, które mają powtarzający się charakter i dotyczą nieokreślonego czasu pomiędzy teraźniejszością i przeszłością, także zastosujemy Present Perfect. Oto przykład: You have been there three times already.

Tworzenie czasu present perfect – zdania twierdzące

Konstrukcja zdania twierdzącego w Present Perfect wymaga wykorzystania czasownika posiłkowego to have w odpowiedniej dla danej osoby formie oraz III formy czasownika głównego (Past Participle). Sama w sobie nie jest trudna, jednak w przypadku czasowników nieregularnych, musisz zapamiętać ich brzmienie w imiesłowie czasu przeszłego. Tworzenie czasu Present Perfect dla czasowników regularnych polega na dodaniu do nich końcówki –ed. Przyjrzyj się przykładom:

  • I have seen this movie several times.
  • She has just left.
  • They have visited their aunt today.

Zdanie w Present Perfect rozpoczyna się podmiotem, następnie wstawiamy operator to have w odpowiedniej formie oraz czasownik główny Past Participle. Za nim umieszczamy resztę zdania.

Czas angielski present perfect w pytaniach

Podobnie jak w przypadku wielu innych angielskich czasów, pytania w Present Perfect tworzymy poprzez inwersję. Zdanie pytające zaczynamy operatorem to have, następnie podmiot, czasownik główny oraz pozostałe wyrazy. Oto przykład: Have you seen this movie before?

Czas Present Perfect możesz też zastosować w pytaniach otwartych. Wystarczy, że dodasz odpowiednie słówko pytające, np. who, where, how, what i umieścisz je na początku zdania. Pozostałe elementy pytania otwartego wyglądają identycznie, jak w pytaniu zamkniętym, np. Who has stolen your car?!

Zdania przeczące w present perfect – gramatyka bez tajemnic

Aby stworzyć przeczenie w tej konstrukcji czasowej, wystarczy umieścić słówko not między operatorem to have oraz czasownikiem głównym, np. I have not slept last night.

Budując zdania przeczące w Present Perfect możesz użyć skrótów (haven’t, hasn’t). Pamiętaj, że stosowanie podwójnych przeczeń w języku angielskim jest niedozwolone. Jeśli więc zdanie zawiera słówko never, zrezygnuj z dodawania not, np. I have never been to Warsaw.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Charakterystyczne słówka i przykładowe zdania – present perfect

Początkowo możesz mieć problemy z właściwym wykorzystywaniem tej konstrukcji czasowej. Nie martw się, wraz z kolejnymi ćwiczeniami będzie coraz łatwiej. Present Perfect rozpoznasz po typowych dla niego okolicznikach czasu. Bez wątpienia należy do nich wyraz since (od), który podkreśla niezakończony charakter danej czynności i wskazuje na jej początek w przeszłości, np.

She hasn’t danced since last summer.

Często możesz zobaczyć też angielski Present Perfect w towarzystwie słówka recently lub lately (ostatnio). Oba wskazują na czas opisywanej czynności lub zdarzenia, którym jest niedaleka przeszłość. Inne charakterystyczne dla Present Perfect określenia to: just (właśnie), already (już) i for (od). Dla ułatwienia zamieszczamy kilka przykładów:

  • You have been tired lately.
  • I have just got back from Warsaw.
  • He has already eaten his dinner.

Wiesz już, jak wygląda tworzenie czasu Present Perfect i kiedy go stosować. Regularne ćwiczenia i nauka z okularami SITA pomogą Ci przyswoić tę konstrukcję czasową. Good luck!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!