Back to top
Obraz
present perfect
Przeczytasz w
4 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas present perfect – naucz się, jak go stosować

Present perfect – angielski łącznik pomiędzy przeszłością i teraźniejszością

Trudno jednoznacznie określić, czy Present Perfect dotyczy przeszłości, czy teraźniejszości. Stosowany jest głównie wówczas, gdy chcemy wyrazić czynność lub sytuację, które miały miejsce w nieokreślonej przeszłości, a ich skutki mają wpływ na teraźniejszość. Angielski Present Perfect używany jest wtedy, gdy nie liczy się czas, w którym dana czynność lub zdarzenie miały miejsce. Duże znaczenie ma natomiast ich rezultat. Zastosuj tę konstrukcję także wtedy, gdy rozpoczęta w przeszłości czynność nie została jeszcze zakończona, np. She has always loved you.

Kiedy jeszcze można użyć Present Perfect? Czas teraźniejszy dokonany warto wykorzystać również wówczas, gdy chcemy powiedzieć o czynnościach i wydarzeniach z niedalekiej przeszłości. W tym przypadku w zdaniach często występuje słówko just (właśnie), np. I have just finished my breakfast.

Mówiąc o czynnościach, które mają powtarzający się charakter i dotyczą nieokreślonego czasu pomiędzy teraźniejszością i przeszłością, także zastosujemy Present Perfect. Oto przykład: You have been there three times already.

Tworzenie czasu present perfect – zdania twierdzące

Konstrukcja zdania twierdzącego w Present Perfect wymaga wykorzystania czasownika posiłkowego to have w odpowiedniej dla danej osoby formie oraz III formy czasownika głównego (Past Participle). Sama w sobie nie jest trudna, jednak w przypadku czasowników nieregularnych, musisz zapamiętać ich brzmienie w imiesłowie czasu przeszłego. Tworzenie czasu Present Perfect dla czasowników regularnych polega na dodaniu do nich końcówki –ed. Przyjrzyj się przykładom:

  • I have seen this movie several times.
  • She has just left.
  • They have visited their aunt today.

Zdanie w Present Perfect rozpoczyna się podmiotem, następnie wstawiamy operator to have w odpowiedniej formie oraz czasownik główny Past Participle. Za nim umieszczamy resztę zdania.

Czas angielski present perfect w pytaniach

Podobnie jak w przypadku wielu innych angielskich czasów, pytania w Present Perfect tworzymy poprzez inwersję. Zdanie pytające zaczynamy operatorem to have, następnie podmiot, czasownik główny oraz pozostałe wyrazy. Oto przykład: Have you seen this movie before?

Czas Present Perfect możesz też zastosować w pytaniach otwartych. Wystarczy, że dodasz odpowiednie słówko pytające, np. who, where, how, what i umieścisz je na początku zdania. Pozostałe elementy pytania otwartego wyglądają identycznie, jak w pytaniu zamkniętym, np. Who has stolen your car?!

Zdania przeczące w present perfect – gramatyka bez tajemnic

Aby stworzyć przeczenie w tej konstrukcji czasowej, wystarczy umieścić słówko not między operatorem to have oraz czasownikiem głównym, np. I have not slept last night.

Budując zdania przeczące w Present Perfect możesz użyć skrótów (haven’t, hasn’t). Pamiętaj, że stosowanie podwójnych przeczeń w języku angielskim jest niedozwolone. Jeśli więc zdanie zawiera słówko never, zrezygnuj z dodawania not, np. I have never been to Warsaw.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Charakterystyczne słówka i przykładowe zdania – present perfect

Początkowo możesz mieć problemy z właściwym wykorzystywaniem tej konstrukcji czasowej. Nie martw się, wraz z kolejnymi ćwiczeniami będzie coraz łatwiej. Present Perfect rozpoznasz po typowych dla niego okolicznikach czasu. Bez wątpienia należy do nich wyraz since (od), który podkreśla niezakończony charakter danej czynności i wskazuje na jej początek w przeszłości, np.

She hasn’t danced since last summer.

Często możesz zobaczyć też angielski Present Perfect w towarzystwie słówka recently lub lately (ostatnio). Oba wskazują na czas opisywanej czynności lub zdarzenia, którym jest niedaleka przeszłość. Inne charakterystyczne dla Present Perfect określenia to: just (właśnie), already (już) i for (od). Dla ułatwienia zamieszczamy kilka przykładów:

  • You have been tired lately.
  • I have just got back from Warsaw.
  • He has already eaten his dinner.

Wiesz już, jak wygląda tworzenie czasu Present Perfect i kiedy go stosować. Regularne ćwiczenia i nauka z okularami SITA pomogą Ci przyswoić tę konstrukcję czasową. Good luck!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Nauka języków obcych to wspaniała przygoda, która może trwać przez całe życie. Wielu osobom możliwość obcowania z mową inną niż ojczysta sprawia mnóstwo radości. Niekoniecznie zależy im na jak najszybszym zakończeniu nauki, gdy tylko poczują, że ich poziom można uznać za komunikatywny.
Przeczytasz w
3 minut
Nauka języków obcych może być fascynującą przygodą. Pozwala przybliżyć się do kultury kraju, w którym jest on na co dzień używany, lepiej ją zrozumieć, a także spojrzeć na otaczający świat z nieco innej perspektywy. Zazwyczaj bardzo satysfakcjonujący jest etap, w którym potrafimy już swobodnie, niejako bezwiednie, odmieniać czasowniki przez osoby, nie zastanawiając się nad wymaganą końcówką fleksyjną. W takich momentach źródłem dyskomfortu bywają czasowniki nieregularne, wobec których nie można zastosować używanych już w nieuświadomiony sposób zasad, a jedynym wyjściem jest nauczenie się ich na pamięć.
Przeczytasz w
3 minut
Szybkie tempo życia, konieczność nadążania za kolejnymi zmianami, napięte grafiki i ograniczony czas na odpoczynek – to tylko kilka elementów sprawiających, że wielu z nas żyje w ciągłej niepewności, napięciu i stresie. Czynniki te mogą negatywnie oddziaływać na różne sfery życia oraz dobrostan organizmu. Odpowiedzią na narzucane przez współczesny świat nowe normy stają się różne formy poszukiwania równowagi i spowolnienia.