Title Image

Aby podkreślić związek przeszłości z teraźniejszością i zwrócić uwagę na rezultat danej czynności, należy zastosować Present Perfect. Co to za czas? Po polsku nazywamy go czasem teraźniejszym dokonanym. Ze względu na to, że konstrukcja ta nie ma odpowiednika w rodzimym języku, wiele osób ma problem ze zrozumieniem jej istoty. To prawdziwe wyzwanie dla początkujących uczniów, a jednocześnie ważny krok w nauce języka. Czas Present Perfect bowiem jest powszechnie używany zarówno w ustnych, jak i pisemnych wypowiedziach.

Present Perfect – angielski łącznik pomiędzy przeszłością i teraźniejszością

Trudno jednoznacznie określić, czy Present Perfect dotyczy przeszłości, czy teraźniejszości. Stosowany jest głównie wówczas, gdy chcemy wyrazić czynność lub sytuację, które miały miejsce w nieokreślonej przeszłości, a ich skutki mają wpływ na teraźniejszość. Angielski Present Perfect używany jest wtedy, gdy nie liczy się czas, w którym dana czynność lub zdarzenie miały miejsce. Duże znaczenie ma natomiast ich rezultat. Zastosuj tę konstrukcję także wtedy, gdy rozpoczęta w przeszłości czynność nie została jeszcze zakończona, np. She has always loved you.

Kiedy jeszcze można użyć Present Perfect? Czas teraźniejszy dokonany warto wykorzystać również wówczas, gdy chcemy powiedzieć o czynnościach i wydarzeniach z niedalekiej przeszłości. W tym przypadku w zdaniach często występuje słówko just (właśnie), np. I have just finished my breakfast.

Mówiąc o czynnościach, które mają powtarzający się charakter i dotyczą nieokreślonego czasu pomiędzy teraźniejszością i przeszłością, także zastosujemy Present Perfect. Oto przykład: You have been there three times already.

Skuteczna nauka angielskiego

Tworzenie czasu Present Perfect – zdania twierdzące

Konstrukcja zdania twierdzącego w Present Perfect wymaga wykorzystania czasownika posiłkowego to have w odpowiedniej dla danej osoby formie oraz III formy czasownika głównego (Past Participle). Sama w sobie nie jest trudna, jednak w przypadku czasowników nieregularnych, musisz zapamiętać ich brzmienie w imiesłowie czasu przeszłego. Tworzenie czasu Present Perfect dla czasowników regularnych polega na dodaniu do nich końcówki –ed. Przyjrzyj się przykładom:

 • I have seen this movie several times.
 • She has just left.
 • They have visited their aunt today.

Zdanie w Present Perfect rozpoczyna się podmiotem, następnie wstawiamy operator to have w odpowiedniej formie oraz czasownik główny Past Participle. Za nim umieszczamy resztę zdania.

Czas angielski Present Perfect w pytaniach

Podobnie jak w przypadku wielu innych angielskich czasów, pytania w Present Perfect tworzymy poprzez inwersję. Zdanie pytające zaczynamy operatorem to have, następnie podmiot, czasownik główny oraz pozostałe wyrazy. Oto przykład: Have you seen this movie before?

Czas Present Perfect możesz też zastosować w pytaniach otwartych. Wystarczy, że dodasz odpowiednie słówko pytające, np. who, where, how, what i umieścisz je na początku zdania. Pozostałe elementy pytania otwartego wyglądają identycznie, jak w pytaniu zamkniętym, np. Who has stolen your car?!

Zdania przeczące w Present Perfect – gramatyka bez tajemnic

Aby stworzyć przeczenie w tej konstrukcji czasowej, wystarczy umieścić słówko not między operatorem to have oraz czasownikiem głównym, np. I have not slept last night.

Budując zdania przeczące w Present Perfect możesz użyć skrótów (haven’t, hasn’t). Pamiętaj, że stosowanie podwójnych przeczeń w języku angielskim jest niedozwolone. Jeśli więc zdanie zawiera słówko never, zrezygnuj z dodawania not, np. I have never been to Warsaw.

Naucz się angielskiego sprawdzoną metodą

Charakterystyczne słówka i przykładowe zdania – Present Perfect

Początkowo możesz mieć problemy z właściwym wykorzystywaniem tej konstrukcji czasowej. Nie martw się, wraz z kolejnymi ćwiczeniami będzie coraz łatwiej. Present Perfect rozpoznasz po typowych dla niego okolicznikach czasu. Bez wątpienia należy do nich wyraz since (od), który podkreśla niezakończony charakter danej czynności i wskazuje na jej początek w przeszłości, np.

She hasn’t danced since last summer.

Często możesz zobaczyć też angielski Present Perfect w towarzystwie słówka recently lub lately (ostatnio). Oba wskazują na czas opisywanej czynności lub zdarzenia, którym jest niedaleka przeszłość. Inne charakterystyczne dla Present Perfect określenia to: just (właśnie), already (już) i for (od). Dla ułatwienia zamieszczamy kilka przykładów:

 • You have been tired lately.
 • I have just got back from Warsaw.
 • He has already eaten his dinner.

Wiesz już, jak wygląda tworzenie czasu Present Perfect i kiedy go stosować. Regularne ćwiczenia i nauka z okularami SITA pomogą Ci przyswoić tę konstrukcję czasową. Good luck!

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ

89 − 80 =

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez SITA Sp. z o.o., Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, KRS 0000163492, oraz o prawach, które w związku z tym przysługują podmiotom danych znajdą Państwo w dziale. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Klikając na "Zarejestruj się" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SITA Sp. z o. o. w celu realizacji moich zamówień.