Title Image

Bez wątpienia najczęściej używaną konstrukcją czasową w języku angielskim jest Present Simple. To od niej zaczynamy naukę gramatyki i w oparciu o nią budujemy pierwsze zdania. Czas teraźniejszy prosty z reguły nie sprawia problemów uczniom. Aby go opanować, wystarczy zrozumieć kilka zasad, które znajdziesz poniżej. Odpowiadamy na pytania, kiedy stosować czas teraźniejszy Present Simple i jak zbudować zdanie w tej konstrukcji. Przeczytaj, by poznać najbardziej popularny sposób mówienia o aktualnych wydarzeniach.

Present Simple – czas teraźniejszy prosty

Kiedy wykorzystanie tej konstrukcji czasowej jest uzasadnione? Present Simple stosuje się przede wszystkim po to, by powiedzieć o czynnościach wykonywanych rutynowo, powtarzających się z określoną częstotliwością. Ten czas sprawdzi się także wówczas, gdy chcemy wyrazić stałą sytuację, np.

I live in Warsaw.

Czas Present Simple pozwala również opisać swój stan emocjonalny oraz uczucia względem kogoś lub czegoś (love/like/hate), np.

I love Kate.

Dodatkowo, ta konstrukcja służy wyrażaniu nawyków i przyzwyczajeń. Jeśli chcesz przedstawić istotny fakt dotyczący nauki, świata przyrody itp., zastosuj czas teraźniejszy Present Simple. To dobry wybór także wtedy, gdy chcesz zapoznać kogoś z terminem wydarzenia lub rozkładem jazdy, np.

The bus leaves at 7 o’clock.

Present Simple wykorzystywany jest także do streszczania akcji filmów, komentowania wydarzeń sportowych oraz w przysłowiach. Przy jego użyciu możesz również opisać wygląd danej osoby lub jej charakter.

Nowoczesna nauka angielskiego od podstaw

Czas Present Simple – budowa zdań twierdzących

Jak widzisz, zastosowanie czasu teraźniejszego prostego w języku angielskim jest niezwykle szerokie. Przejdźmy teraz do budowy Present Simple. Zasady tworzenia zdań twierdzących, pytań i zaprzeczeń nie są skomplikowane. W przypadku tych pierwszych zaczynamy od podmiotu, następnie przychodzi kolej na czasownik w podstawowej formie oraz resztę zdania. Oto przykład:

I drink juice every day.

Nieco inaczej wyglądają te zdania w Present Simple, w których podmiot to III osoba liczby pojedynczej (he/she/it). Wówczas do czasownika należy dodać końcówkę –s lub –es, np.

He runs regularly.

W przypadku konstrukcji zdań oznajmujących w Present Simple można także zastosować operator do/does, który należy umieścić przed czasownikiem, np.

You do like dancing.

W ten sposób wzmocnisz wydźwięk wypowiedzi i nadasz jej nieco bardziej emocjonalnego charakteru. Dodanie operatora does eliminuje konieczność uzupełnienia czasownika końcówką –s, np.

She does play piano.

Present Simple – zdania przeczące

Przeczenia w czasie teraźniejszym prostym tworzymy przy użyciu słów do not/ does not, które można skrócić do don’t/doesn’t. Zasady Present Simple także i w tym przypadku nie powinny sprawić Ci problemu. Doesn’t stosujemy wyłącznie w zdaniach, w których podmiot to III osoba liczby pojedynczej. W każdej innej sytuacji należy wykorzystać słówka do not, czyli don’t, np.

She doesn’t like sport.

You don’t go to church.

Stosując czas Present Simple w zestawieniu ze słówkiem never należy zachować ostrożność, by uniknąć tzw. podwójnego zaprzeczenia. Oznacza to, że aby użyć tego słowa w zdaniu przeczącym trzeba zrezygnować ze słów don’t/doesn’t. Powiemy więc:

I never eat meat.

Lub

I don’t eat meat.

Powyższe zdania mają identyczne znaczenie.

Tworząc przeczące zdania w Present Simple zwróć uwagę na brak końcówki –s lub –es w czasowniku, w III osobie liczby pojedynczej, w przypadku zastosowania słów does not. Jeśli jednak w zaprzeczeniu wykorzystywane jest określenie czasowe never, końcówkę należy dodać.

Czas Present Simple – budowa pytania

Aby stworzyć pytanie w Present Simple należy dokonać inwersji i przenieść operator do/does na początek zdania. Zaraz za nim powinien znaleźć się podmiot, następnie czasownik w podstawowej formie, a w dalszej kolejności reszta pytania. Przyjrzyj się przykładowi:

Do you play volleyball?

Przyswajając gramatykę i wykonując liczne zadania z Present Simple nie zapominaj, że w pytaniach dotyczących III osoby liczby pojedynczej czasownik nie będzie miał końcówki –s, ze względu na obecność operatora does. Początek pytań otwartych stanowi z reguły wyraz pytający, np. why, who, how, which. Po nim następują kolejno: operator do/does, podmiot, czasownik i reszta zdania.

Kurs angielskiego podstawowy

Present Simple i Present Continous

Wiele osób, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z językiem angielskim błędnie uważa, że Present Simple służy do wyrażania aktualnych czynności, czyli takich, które mają miejsce w danym momencie. W tym celu jednak wykorzystywany jest inny czas, a mianowicie Present Continous. Różnic pomiędzy czasem Present Simple, a Present Continous jest wiele. Dotyczą one zarówno budowy, jak i zastosowania obu konstrukcji. Ten drugi wymaga zastosowania czasownika posiłkowego is/are oraz dodania końcówki –ing do czasownika głównego. Tym, co łączy czas Present Simple i Present Continous jest wyrażanie teraźniejszości, lecz w nieco innych sytuacjach. Aby się nie pomylić i poprawnie ustalić konstrukcję czasową danego zdania sprawdź, czy występują w nim określniki czasu Present Simple, takie jak always, usually, never, sometimes, often, every day itp.

Wiesz już, jak zbudować zdanie twierdzące, pytanie oraz zaprzeczenie w czasie Present Simple. Znasz już także jego zastosowanie. Utrwalaj wiedzę ćwiczeniami i ucz się w stanie relaksu metodą SITA, a z pewnością szybko przyswoisz nowe informacje. Powodzenia!

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ

6 + 2 =

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez SITA Sp. z o.o., Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, KRS 0000163492, oraz o prawach, które w związku z tym przysługują podmiotom danych znajdą Państwo w dziale. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Klikając na "Zarejestruj się" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SITA Sp. z o. o. w celu realizacji moich zamówień.