Back to top
Obraz
Czas przyszły w języku niemieckim (das futur i, futur ii)
Przeczytasz w
3 minut
Nauka niemieckiego
Autor
SITA

Czas przyszły w języku niemieckim (das futur i, futur ii)

Jak mówić po niemiecku o przyszłości? W niektórych przypadkach można wykorzystać czas teraźniejszy prosty. We wszystkich innych trzeba sięgnąć po Futur I lub II. Przeczytaj, by dowiedzieć się, kiedy używać czasów przyszłych w języku niemieckim i jak je tworzyć. Aby utrwalić nowe wiadomości, przyjrzyj się naszym przykładom. Do dzieła!

Język niemiecki – czas przyszły das futur i

Wyrażanie przyszłych wydarzeń i czynności w języku niemieckim jest łatwe. Wystarczy bowiem do konstrukcji zdaniowej w czasie teraźniejszym dodać odpowiednie określenie czasu i gotowe! Można także posłużyć się Futur I, który stanowi dobry wybór zwłaszcza w przypadku prognozowania, np. Morgen wird es schneinen.

Czas przyszły niemiecki przyda się także przy składaniu obietnic i robieniu planów, np. Ab morgen werde ich das Auto waschen. Tego czasu użyjesz również wtedy, gdy będziesz rozkazywać innym. Oto przykład: Du wirst jetzt zu Abend essen!

Superszybka nauka niemieckiego metodą SITA

Futur i i jego konstrukcja

Aby zbudować zdanie w niemieckim czasie przyszłym będzie nam potrzebny czasownik werden. Futur I wymaga także użycia drugiego czasownika, w formie bezokolicznika. Czasownik werden należy właściwie odmienić, w zależności od osoby. Oto prawidłowa odmiana:

  • ich werde wir werden
  • du wirst ihr werdet
  • er/sie/es wird Sie werden

Czasownik w bezokoliczniku zawsze znajduje się na końcu zdania. Spójrz na przykład: Morgen werde ich zur Schule gehen.

Zasada jest więc prosta: werden + infinitiv to wszystko, czego potrzebujesz, by móc mówić o przyszłości. Jeśli chcesz stworzyć pytanie, zmień szyk wypowiedzi. Odmieniony czasownik werden umieść na początku zdania pytającego. Bezokolicznik jednak w dalszym ciągu będzie znajdować się na końcu, np. Wo wirst du in der Urlaub fahren?

Czas przyszły niemiecki dokonany w praktyce

Mówiąc o przyszłości po niemiecku, masz do dyspozycji nie tylko Futur I, ale też czas przyszły dokonany, czyli Futur II. Co prawda, jest on używany niezwykle rzadko. Na tę konstrukcję można natknąć się, czytając niemieckie książki. Przy użyciu Futur II możesz wyrazić przypuszczenie, dotyczące przeszłości lub przekonanie, że określona czynność zakończy się w przyszłości. Czas przyszły niemiecki dokonany posiada nieco bardziej skomplikowaną konstrukcję niż Futur I. Warto jednak ją opanować, by móc bez przeszkód zgłębiać niemiecką literaturę. Aby zbudować zdanie w czasie Futur II należy użyć czasownika posiłkowego werden oraz bezokolicznika II strony czynnej. Schemat konstrukcji zdania twierdzącego wygląda więc następująco: werden + Infinitiv II Activ.

Bezokolicznik II strony czynnej złożony jest z czasownika posiłkowego sein lub haben oraz z imiesłowu biernego. Aby opanować Futur II, rzuć okiem na przykłady:

  • Er wird wohl ins Kino gegangen sein.
  • Bis morgen werde ich das gemacht haben.

Futur ii – jakiego czasownika posiłkowego użyć?

Aby stworzyć bezokolicznik II strony czynnej niezbędny jest czasownik posiłkowy haben lub sein. Skąd wiedzieć, którego z nich należy użyć? Jeśli mowa o aktywności związanej bezpośrednio z ruchem, właściwy wybór stanowi czasownik sein. Oto przykład: Ich werde in drei Stunden angekommen sein.

Tworząc zdanie w czasie Futur II, które odnosi się do stanu, zastosujemy czasownik posiłkowy haben, np. Er wird den Test bestimmt bestanden haben.

Czas przyszły niemiecki dokonany występuje z haben jako czasownikiem posiłkowym także wtedy, gdy mamy do czynienia z czasownikiem modalnym lub zwrotnym czy też w sytuacji, gdy czasownik wymaga dopełnienia w bierniku. Jeśli go nie wymaga, należy zastosować sein, który towarzyszy też takim czasownikom, jak bleiben czy werden.

 

Czas futur niemiecki metodą sita

Wielu uczniów uważa naukę gramatyki za żmudną i czasochłonną. Można jednak to zmienić, stosując metodę SITA, na której skuteczność istnieją liczne dowody. Ucząc się, a jednocześnie wypoczywając, połączysz przyjemne z pożytecznym i szybko przyswoisz sobie zasady gramatyczne języka niemieckiego, w tym także czas przyszły niemiecki. Korzystając z urządzenia SITA oszczędzasz czas i energię. Możesz też obserwować błyskawiczne postępy i znaczącą poprawę kompetencji językowych. Spróbujesz?

NIEMIECKI METODĄ SITA

Ucz się niemieckiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym metodą SITA do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. Kurs z podręcznikiem i audio w aplikacji mobilnej w Twoim telefonie. 

Obraz
kurs niemieckiego metoda sita z urzadzeniem sita calm

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!