Back to top
Obraz
Czasy w języku niemieckim w pigułce
Przeczytasz w
5 minut
Nauka niemieckiego
Autor
SITA

Czasy w języku niemieckim w pigułce

Aby mówić w języku niemieckim o minionych, obecnych lub przyszłych wydarzeniach i zjawiskach, niezbędna jest znajomość odpowiednich konstrukcji czasowych. Czasy w niemieckim to: Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt, Präsens i Futur. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o nich, a także przykłady ich użycia w zdaniach.

Gramatyka niemiecka – czasy przeszłe

Znajomość słownictwa nie wystarczy, by swobodnie posługiwać się językiem obcym. Potrzebna jest także gramatyka. Aby Ci ją nieco przybliżyć, opiszemy zasady stosowania i budowy popularnych w języku niemieckim konstrukcji czasowych. Niemieckie czasy przeszłe to Perfekt i Imperfekt. Ten pierwszy wykorzystywany jest wówczas, gdy chcemy wyrazić zakończoną w przeszłości czynność lub zjawisko, których skutki odczuwamy obecnie, np. Ich habe lange gelesen und jetzt bin ich müde.

Perfekt stosowany jest w codziennych, swobodnych rozmowach, natomiast Imperfekt ma bardziej oficjalny charakter. Oba czasy w języku niemieckim opisują przeszłość, lecz Imperfekt znajdziemy w pracach naukowych, dziełach literackich, oficjalnych pismach i rozmowach. Jak go tworzyć? Do tematu czasownika regularnego należy dodać –t oraz końcówkę osobową, np. Ich hatte gestern keine Zeit.

W przypadku czasu Perfekt potrzebne nam będą dwa czasowniki: posiłkowy oraz imiesłów Partizip II.

Czasy w niemieckim – budowa plusquamperfekt

Gdy chcemy opisać dwie czynności w taki sposób, by wyrazić, że pierwsza miała miejsce wcześniej niż druga, zastosujemy czas zaprzeszły, czyli Plusquamperfekt. Konstrukcji tej nie można jednak używać samodzielnie. Służy do wyrażania wcześniejszej czynności, podczas gdy późniejszą opiszemy, wykorzystując takie niemieckie czasy, jak Imperfekt lub Präsens. Ta konstrukcja czasowa nie jest stosowana często, lecz pozwala zasygnalizować nierówność czasową między wydarzeniami. Występuje także w zdaniach okolicznikowych czasu, zawierających spójnik nachdem, np. Nachdem wir gestern unterhalten hatten, ging ich ins Kino.

Wiesz już, jak tworzyć przeszłe czasy w języku niemieckim. Aby zbudować Plusquamperfekt, możesz tę wiedzę wykorzystać. Budowa tej konstrukcji czasowej wygląda bowiem podobnie, jak w przypadku czasu Perfekt. Wymaga odmienionego w czasie Imperfekt czasownika posiłkowego sein lub haben oraz imiesłowu Partizip II.

Superszybka nauka niemieckiego metodą SITA

Czasy w niemieckim – präsens

Jeśli chcesz powiedzieć o czynnościach i zjawiskach, które mają miejsce w chwili obecnej, użyj czasu teraźniejszego Präsens. Tę konstrukcję należy zastosować także wtedy, gdy dana czynność rozpoczęła się w przeszłości, lecz trwa do dziś. Oto przykład: Ich lerne Englisch seit 4 Jahren.

Czas teraźniejszy sprawdzi się również przy wyrażaniu przyszłych, ustalonych już wydarzeń, np. Nächsten Donnerstag gehe ich zum Arzt.

Tworząc niemieckie czasy pamiętaj o czasownikach nieregularnych, których odmiana często wymyka się regułom. Budowa Präsens polega na dodaniu do tematu czasownika regularnego końcówki osobowej, np. Ich mache einen Kuchen.

Te same zasady obowiązują w przypadku czasowników nieregularnych, lecz często pojawiają się także zmiany w ich temacie, dotyczące 2. i 3. osoby liczby pojedynczej, np. Sie liest eine Zeitung.

Przyszłe czasy w języku niemieckim

Mimo że o przyszłości w języku niemieckim można mówić, używając czasu teraźniejszego, istnieją aż dwie konstrukcje czasowe Futur. Pierwsza stosowana jest wówczas, gdy chcemy wyrazić wydarzenia i czynności, które faktycznie lub przypuszczalnie odbędą się w przyszłości. Niemieckie czasy Futur zwykle nie sprawiają problemów uczniom. Futur I składa się z czasownika werden w odpowiedniej formie oraz bezokolicznika, np. Ich werde morgen zum Meer gehen.

Superszybka nauka niemieckiego metodą SITA

Czasu Futur I można użyć również wtedy, gdy chcemy powiedzieć o teraźniejszych wydarzeniach, które przypuszczalnie mają miejsce, np. Er wird jetzt essen.

Przyszłe czasy w niemieckim to także Futur II, który stosowany jest wówczas, gdy chcemy zaznaczyć, że dana czynność będzie wykonana w przyszłości lub wyrazić dotyczące przeszłości przypuszczenie. Można się na niego natknąć w dziełach literackich. W codziennych rozmowach używany jest rzadko. Jak go tworzyć? Użyj czasownika posiłkowego werden, imiesłowu czasu przeszłego i bezokolicznika sein lub haben. Przyjrzyj się przykładowi: Er wird das Buch bis zum Abend gelesen haben.

Aby szybciej opanować czasy w języku niemieckim i swobodnie posługiwać się nimi w rozmowach, warto wypróbować niezawodną metodę SITA, która łączy relaks z nauką, wpływając pozytywnie na zdolności percepcyjne oraz pamięć uczniów. Dzięki niej język niemiecki z pewnością stanie się dla Ciebie prostszy do przyswojenia.

NIEMIECKI METODĄ SITA

Ucz się niemieckiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym metodą SITA do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. Kurs z podręcznikiem i audio w aplikacji mobilnej w Twoim telefonie. 

Obraz
kurs niemieckiego metoda sita z urzadzeniem sita calm

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Zawody w języku hiszpańskim to bardzo ważna grupa słów, bez których trudno poradzić sobie w codziennej komunikacji. Na szczęście na początek wystarczą tylko podstawy, a więc kilka najpowszechniejszych nazw zawodów, które w rozmowie pojawiają się najczęściej.
Przeczytasz w
3 minut
Metoda Callana zalicza się do najpopularniejszych technik nauki języka obcego. Opierająca się głównie na konwersacji, sprzyja otworzeniu się na swobodną rozmowę i pokonaniu wewnętrznych barier. 
Przeczytasz w
3 minut
Metoda Helen Doron to jedna z najpopularniejszych obecnie technik przyswajania języka obcego. Skierowana do najmłodszych, opiera się na zasadzie nauki poprzez zabawę. W jaki sposób właściwie działa? Jak wygląda w praktyce? I czy istnieją lepsze metody na naukę języków obcych? Sprawdźmy!