Back to top
Obraz
nauka własnych materiałów metodą SITA
Przeczytasz w
6 minut
Relaks i Nauka
Autor
SITA

Jak przygotować własne nagrania do nauki metodą SITA

Czy wiesz, że metodą SITA możesz uczyć się dowolnych, własnych materiałów? Nagranie odpowiednio przygotowanego tekstu znacznie ułatwi pracę nad nim i zapamiętywaniem go. Obojętne, czy przygotowujesz się do egzaminu czy do publicznego wystąpienia, uczysz się roli czy utrwalasz w pamięci skomplikowane sformułowania – stosując metodę SITA, nauczysz się szybo i skutecznie. Skorzystaj z naszych wskazówek dotyczących przygotowania własnych materiałów do nauki metodą SITA.

 

1. Superszybkie zapamiętywanie słówek i definicji

Istnieją dwa schematy nagrywania krótkich informacji. Stosujemy je w zależności od rodzaju danej informacji. Inaczej postąpimy, nagrywając słówka wraz z ich tłumaczeniem na język obcy, inaczej gdy chodzi o definicje. W obu przypadkach nagrywany fragment tekstu nie powinien być dłuższy niż cztery sekundy, a przerwy między fragmentami powinny trwać co najmniej jedną sekundę.

Jeśli to możliwe, zastosujcie w nagraniu dwa głosy. Ma to szczególne znaczenie przy nagrywaniu obcojęzycznych słówek, gdzie powinno się położyć nacisk na prawidłową wymowę (najlepiej, gdy słówka czyta osoba doskonale władająca nagrywanym językiem).

 

Jak nagrywać słówka obcojęzyczne

krzesło – der Stuhl (słówko należy powtórzyć trzykrotnie: raz wolno i wyraźnie, drugi raz w normalnym tempie i trzeci – w tempie mowy potocznej)

stół – der Tisch (wolno i wyraźnie) – der Tisch (tempo normalne) – der Tisch (tempo mowy potocznej)

mieszkać – wohnen (wolno i wyraźnie) – wohnen (tempo normalne) – wohnen (mowa potoczna)

 

Jak nagrywać definicje

netto – po odliczeniu dodatkowych kosztów – netto

nędznik – człowiek podły, łajdak – nędznik

nicość – brak wszelkiego bytu, nieistnienie – nicość

 

2. Nagrywanie treści krótkiego tekstu

Jako przykład weźmy tekst dotyczący metody SITA. Wyobraźmy sobie, że chcemy zapamiętać istotę następującego tekstu:

SITA  wykorzystuje naturalny dla każdego organizmu stan relaksu, kierując się równocześnie przekonaniem, że nauka może sprawiać przyjemność, zwłaszcza, kiedy wiedzę przyswajać będziemy wielokanałowo. W przeciwieństwie do innych metod sugestopedycznych SITA włącza w proces nauczania elektroniczne urządzenie, którego działanie oparte jest na zjawisku biofeedbacku, dzięki któremu w krótkim czasie możliwe jest uzyskanie stanu głębokiego odprężenia.

 

Uproszczenie tekstu

Prawdopodobnie będzie nam potrzebny dobry słownik, aby sprawdzić znaczenie niektórych wyrażeń:

- wielokanałowe uczenie się – zaangażowanie wielu zmysłów w proces uczenia się; w ten sposób zdobywamy doświadczenie;

- metoda sugestopedyczna – nieświadome uczenie się w stanie odprężenia;

- biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne, w przypadku metody SITA oznacza zjawisko polegające na uświadomieniu sobie – dzięki sygnałom optycznym i akustycznym – o czynności oddychania.

A oto jak mogłaby wyglądać uproszczona wersja tekstu:

SITA opiera się na trzech zasadach: wykorzystuje stan odprężenia, przekonuje, że nauka może sprawiać przyjemność, angażując zmysły w proces uczenia się. Metoda SITA tym różni się od innych metod nauczania, że wykorzystuje urządzenie informujące użytkownika, przy pomocy światła i dźwięku, o częstotliwości jego oddechu, co prowadzi do głębokiego odprężenia.

Teraz tekst jest o wiele bardziej zrozumiały.

 

Streszczenie tekstu

W streszczeniu pomijamy wszystkie zbędne merytoryczne elementy wypowiedzi, jak spójniki czy przysłówki. Tekst powinien być możliwie jak najkrótszy:

„SITA - stan odprężenia - przyjemność -zaangażowanie zmysłów - urządzenie informujące użytkownika światłem i dźwiękiem o rytmie oddechu.”

 

Nagranie tekstu

A oto sposób, w jaki możemy nagrać tekst:

„SITA  – stan odprężenia (przerwa)

SITA  – przyjemność (przerwa)

SITA  – zaangażowanie zmysłów (przerwa)

SITA  – urządzenie informujące użytkownika o rytmie oddechu (przerwa).”

 

3. Nagrywanie treści przemówień, wykładów, wystąpień

W ten sam sposób możemy postępować z długimi, skomplikowanymi tekstami (przemówienia, wykłady itp.). Oto fragment wykładu dr. M. D. Dammnitza na temat odprężania się:

Koncepcja relaksacji jako łagodzenia napięcia i stresu zawiera w sobie wiele powiązanych ze sobą reakcji psychologicznych i fizycznych. Prowadzą one użytkownika od stanu ergotropowego do stanu trofotropowego.

Z psychologicznego punktu widzenia relaksacja objawia się poczuciem uwolnienia od napięcia, zmęczenia. Każdy stan zrelaksowania może być doświadczany i opisywany w zróżnicowany, indywidualny sposób, zależnie od stopnia uprzedniego napięcia.

Wszyscy żyjemy w korelacji napięcia i relaksacji. Z fizjologicznego punktu widzenia oba te stany odgrywają ważne funkcje w naszym życiu; funkcje te są ze sobą powiązane i mają wielkie znaczenie dla dobrego samopoczucia. Dysrupcja tej dynamicznej równowagi prowadzi do nadmiernego obciążenia jednego lub wielu systemów i na dłuższą metę może doprowadzić do ostrej i chronicznej degeneracji organizmu.

W panujących obecnie warunkach życia nasza równowaga jest czasami zakłócana przez napięcia i nasz organizm reaguje na to na wiele sposobów, czego efektem jest wzrost liczby zakłóceń psychosomatycznych.

 

Uproszczenie tekstu

Tak jak poprzednio, w razie konieczności, pierwszym krokiem będzie sprawdzenie w słowniku trudnych wyrazów i zwrotów.

koncepcja – pojęcie ogólne

relaksacja – odprężenie

stres – reakcja na negatywne bodźce psychiczne

psychologiczny – związany ze stanem umysłu

ergotropowy – w stanie gotowości

trofotropowy – w stanie spoczynku

fizjologiczny – związany z funkcjami życiowymi

indywidualny – właściwy tylko danej osobie

korelacja – współzależność

dystupcja – zakłócenie

dynamiczny – prężny

chroniczny – przewlekły

degeneracja – zaburzenia

psychosomatyczny -spowodowany przeżyciami psychicznymi.

Teraz łatwiej jest zrozumieć tekst! Możemy napisać jego uproszczoną wersję. Ostateczny rezultat mógłby wyglądać tak:

Ogólne pojęcie odprężenia – tj. uwolnienia się od napięcia i działania negatywnych bodźców psychicznych – zawiera w sobie wiele reakcji umysłowych i fizycznych. Prowadzą one użytkownika od stanu gotowości do stanu spoczynku.

Umysł odbiera odprężenie jako uwolnienie się od napięcia, jako odpoczynek. Każdy z nas odczuwa i opisuje odprężenie w sobie tylko właściwy sposób, który zależny jest od stopnia uprzedniego zdenerwowania.

Żyjemy we współzależności napięcia i odprężenia. Obydwa te stany odgrywają ważne funkcje w naszym życiu; są ze sobą powiązane i mają wielkie znaczenie dla dobrego samopoczucia. Jeżeli równowaga pomiędzy napięciem i odprężeniem zostanie zakłócona, może to doprowadzić do ostrych i przewlekłych zaburzeń organizmu.

Rezultatem panujących obecnie warunków życia jest to, że ta równowaga jest czasami zakłócana przez nadmiar napięcia i nasz organizm reaguje na to na wiele sposobów, których efektem jest wzrost liczby chorób spowodowanych przeżyciami psychicznymi.

 

Streszczenie tekstu

Uproszczony tekst łatwiej nam już zapamiętać. Aby go nagrać, przygotowujemy w formie notatki kolejną skróconą wersję.

Wersja uproszczona

Ogólne pojęcie odprężenia – tj. uwolnienia się od napięcia i działania negatywnych bodźców psychicznych – zawiera w sobie wiele reakcji umysłowych i fizycznych.

Streszczenie

Odprężenie – reakcje umysłowe i fizyczne.

Wersja uproszczona

Prowadzą one użytkownika od stanu gotowości do stanu spoczynku.

Streszczenie

Przejście od stanu gotowości do stanu spoczynku.

Wersja uproszczona

Umysł odbiera odprężenie jako uwolnienie się od napięcia jako odpoczynek.

Streszczenie

Odprężenie – uwolnienie się od napięcia.

Wersja uproszczona

Każdy z nas odczuwa i opisuje odprężenie w sobie tylko właściwy sposób, który zależny jest od stopnia uprzedniego zdenerwowania.

Streszczenie

Różne sposoby odczuwania odprężenia.

Wersja uproszczona

Żyjemy we współzależności napięcia i odprężenia. Obydwa te stany odgrywają ważne funkcje w naszym życiu; są ze sobą powiązana i mają wielkie znaczenie dla dobrego samopoczucia.

Streszczenie

Współzależność napięcia i odprężenia oraz ich znaczenie dla dobrego samopoczucia.

Wersja uproszczona

Jeżeli równowaga pomiędzy napięciem i odprężeniem zostanie zakłócona, może to doprowadzić do ostrych i przewlekłych zaburzeń organizmu.

Streszczenie

Zakłócenie równowagi – pogorszenie stanu organizmu.

Wersja uproszczona

Rezultatem panujących obecnie warunków życia jest to, że ta równowaga jest czasami zakłócana przez nadmiar napięcia i nasz organizm reaguje na to na wiele sposobów, których efektem jest wzrost chorób spowodowanych przeżyciami psychicznymi.

Streszczenie

Nadmiar napięcia – choroby związane z przeżyciami psychicznymi.

 

Nagranie tekstu

Teraz możemy już nagrać nasze notatki w sposób opisany w części 2.

 

4. Nagrywanie tekstu, którego chcemy nauczyć się na pamięć

Stosunkowo łatwo możemy również nauczyć się dowolnego tekstu na pamięć. Oto przykład:

Od dawna marzeniem każdego ucznia było znalezienie metody, która pozwoliłaby na przyswajanie wiedzy w sposób łatwy i bez wysiłku.

Od dawna – marzeniem każdego ucznia (przerwa) marzeniem każdego ucznia – było znalezienie metody (przerwa) która pozwoliłaby – na przyswajanie wiedzy (przerwa) która pozwoliłaby – na przyswajanie wiedzy (przerwa) na przyswajanie wiedzy – w sposób łatwy i bez wysiłku (przerwa).

Ważne jest, aby tekst był podzielony na logiczne fragmenty. Pamiętajmy również o intonacji wznoszącej na końcu każdego fragmentu, aby zaznaczyć, że zdanie nie zostało zakończone.

 

5. Muzyka w tle

W nagraniach w metodzie SITA podkład muzyczny nie jest konieczny. Jeżeli jednak miałoby to nam uprzyjemnić naukę – przygotujmy odpowiedni utwór i nagrajmy go równolegle z tekstem na tyle cicho, aby nie zagłuszyć nagrywanej treści. Jakiej muzyki użyć? To sprawa bardzo indywidualna. Wskazane jest, by była to muzyka, która nam się podoba, nie rozbudzająca w nas jednak zbyt silnych emocji. Nie polecamy utworów bardzo rytmicznych, ani takich, które łączą się z ważnymi wydarzeniami w naszym życiu. Idealną sytuacją byłoby, gdyby rytm utworu współgrał z rytmem spokojnie bijącego ludzkiego serca. Niektóre utwory muzyki współczesnej spełniają ten wymóg i doskonale nadają się na podkład do nauki.

Zachęcamy do pracy metodą SITA i życzymy wielu sukcesów.

Ucz się szybciej z SITA Calm!

Dzięki nowemu urządzeniu SITA Calm nowy język przyswoisz do 5 razy szybciej niż metodą tradycyjną. Sprawdź jak przyjemna może być nauka języka obcego.

Obraz
sita calm

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!