UCZENIE SIĘ

ZALETY

Zapamiętujemy szybciej i więcej

Stosując metodę SITA zapamiętujemy informacje wielokrotnie szybciej niż metodami tradycyjnymi. Np. aby opanować materiał umożliwiający swobodne porozumiewanie się w języku obcym, czyli aby zapamiętać około 1000 słów i zwrotów, wystarczy uczyć się tą metodą niespełna 44 godziny. Ponieważ uczeniu się towarzyszy relaks, czyli wypoczynek, możliwe jest przeznaczanie na naukę do 7 godzin dziennie. Zatem program 44 godzin można zrealizować w 7 dni. Takie tempo uczenia się i efekty są nierealne przy uczeniu się tradycyjnymi metodami.

Pamiętamy dłużej

W stanie relaksu uaktywnia się prawa półkula mózgu człowieka oraz obie półkule lepiej współpracują ze sobą. Powoduje to uruchamianie tzw. długotrwałej pamięci. Metoda SITA wykorzystuje tę właściwość stanu relaksu, ale nie tylko. Zaleca bowiem starannie przemyślaną, specjalną procedurę uczenia się, która wykorzystuje odkrycia naukowe w zakresie skutecznych technik zapamiętywania informacji.

Uczenie się jest przyjemne

W czasie uczenia się metodą SITA nie występuje stres. Odpoczynek, przyjemne doznania, spokój - to walory zauważane przez wszystkich użytkowników metody. Nie ma przymusu, mozolnego wkuwania, stopni, sprawdzianów i egzaminów. Uczenie się po prostu sprawia przyjemność.

Pora dnia i intensywność uczenia się są dowolne

Metodą SITA można się uczyć o dowolnej porze dnia oraz zmieniać i dostosowywać program uczenia się do indywidualnych potrzeb i możliwości. Np. ten sam materiał można przerabiać w ciągu 7 dni, albo mniej intensywnie w ciągu 80 dni. W obu przypadkach czas poświęcony na naukę oraz końcowy efekt będą zbliżone.

Metoda SITA jest dla każdego

Wiek i predyspozycje uczącego się w metodzie SITA nie mają istotnego znaczenia. W eksperymencie na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu, którego celem było określenie skuteczności metody, brały udział osoby w wieku od 20 do 68 lat. Wszystkie osoby osiągały podobne rezultaty.

Efekty motywują do kontynuowania nauki

Efekty uczenia się metodą SITA są dostrzegalne bardzo szybko. Wyzwala to motywację do dalszej nauki.

Przyjemne z pożytecznym

Uczenie się metodą SITA jest nie tylko przyjemne, ale również korzystne dla zdrowia. Pozytywny wpływ stanu relaksu na organizm człowieka jest niewątpliwy.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Szybkie tempo uczenia się pozwala oszczędzać czas, który można poświęcić rodzinie, przyjaciołom, znajomym. Urządzenie SITA i kurs językowy może użytkować kilka osób, nawet w tym samym czasie. Przecież każda z nich może się uczyć o innej porze dnia. Urządzenie SITA jest do wielokrotnego użytku, czego nie można powiedzieć o tradycyjnych kursach językowych.

 • Zdobycie umiejętności

  Możliwość zdobycia umiejętności mówienia w nowo poznawanym języku oraz rozumienia obcojęzycznych wypowiedzi, to szansa na swobodną komunikację, gdziekolwiek się znajdujemy.

 • Uczenie się

  Nowoczesny sposób uczenia się, wykorzystujący osiągnięcia tradycyjnej nauki oraz najnowsze odkrycia naukowe dotyczące skuteczności zapamiętywania słów i zwrotów w stanie relaksu.

 • Stan relaksu

  Urządzenie SITA, które pomaga osiągać stan relaksu i pozostawać w tym stanie w czasie słuchania materiału dźwiękowego, który chcemy zapamiętać.

 • Procedura nauki

  Procedura uczenia się - skuteczna i sprawdzona, która łączy zapamiętywanie obcojęzycznych słów i zwrotów w stanie relaksu z uczeniem się stosowania ich w stanie aktywności, z wykorzystaniem podręcznika oraz nagrań audio.

 • Kursy językowe

  Kursy językowe składające się z podręcznika i nagrań audio zawierających dialogi oraz wyselekcjonowane słowa i zwroty. Ich znajomość pozwala na swobodną komunikację w najczęściej spotykanych sytuacjach dnia codziennego.

 • Oszczędność czasu

  Możemy opanować ponad 1000 słów i zwrotów nawet w ciągu tygodnia. To także wysoka motywacja do dalszej nauki, gdyż już po 3 - 4 lekcji dostrzegamy jej efekty.

 • Muzyka relaksacyjna

  Muzyka relaksacyjna, której słuchanie pomaga osiągać stan relaksu i uwolnić się od stresów dnia codziennego. To sposób na poprawę samopoczucia i zdrowia.

EFEKTY NAUKI

Umiejętność posługiwania się językiem obcym, w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, można osiągnąć już po niespełna 44 godzinach uczenia się metodą SITA. Może to być np. tylko tydzień po 6 i pół godziny dziennie, albo 20 dni po 2 godziny i kilkanaście minut dziennie. W obu wypadkach jest to wielokrotnie szybciej niż innymi tradycyjnymi metodami.

Aby swobodnie porozumiewać się w języku obcym, potrzebne jest zapamiętanie i umiejętność czynnego posługiwania się około 1000 słów i zwrotów. Właśnie taki poziom znajomości języka obcego tj. opanowanie średnio 1138 słów i zwrotów osiąga się po przerobieniu metodą SITA w ciągu 44 godzin części 1 i 2 kursu podstawowego składającego się z 20 lekcji. Liczba 1138 słów i zwrotów to średni wynik uzyskany w eksperymencie w Hamburgu przeprowadzonym na grupie osób będących w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia ogólnego. Osoby te poddano nauce języka obcego metodą SITA przez 7 dni po 6 godzin dziennie.

Oprócz wymiernych korzyści, jaką jest niewątpliwie oszczędność czasu poświęcanego na naukę języków obcych, stosowanie metody SITA oznacza wielokrotne osiąganie stanu relaksu, który ma niezwykle korzystny wpływ na organizm człowieka. Częste wchodzenie w stan relaksu poprawia zdrowie oraz zdolność koncentracji i samopoczucie w stanie aktywności.

Po przeprowadzeniu badań, w roku 2002 urządzenie SITA zostało zarejestrowane pod numerem 32576057 w ewidencji Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie i jest zalecane przy rehabilitacji schorzeń układu krążenia.

JAK SIĘ UCZYĆ

Do nauki języka obcego przystępujemy dopiero wtedy, gdy najpierw nauczymy się osiągać stan relaksu. Jest to łatwe i przyjemne. Czas nauki osiągania stanu relaksu jest sprawą indywidualną, najczęściej wynosi 2 do 5 dni (poświęcając do jednej godziny dziennie). Dopiero wtedy możemy oczekiwać satysfakcjonujących rezultatów. Pomaga w tym urządzenie SITA.

Zapoznaj się z Instrukcją urządzenia SITA. Wykonaj kilka do kilkunastu prób relaksu z urządzeniem SITA. Każda próba powinna trwać około 20 minut. Dopiero wtedy, gdy zorientujesz się, że potrafisz osiągać stan relaksu w ciągu kilku minut, możesz przystąpić do właściwego uczenia się języka obcego lub innego materiału.

Zasadnicze uczenie się metodą SITA, to nie tylko zapamiętywanie informacji w stanie relaksu. Uczenie się metodą SITA jest efektywne tylko wtedy, jeśli będziesz wykonywać wszystkie zalecane następujące po sobie fazy.

Pamiętaj - każda z tych faz jest tak samo ważna.

1. Inicjuję

Do inicjacji wykorzystuję nagranie inicjacyjne oraz podręcznik. Podczas inicjacji zapoznaję się z materiałem przeznaczonym do zapamiętania. Zaczynam od wysłuchania dialogu w języku obcym, aby osłuchać się z jego brzmieniem i melodią. Później na głos czytam z podręcznika polskie tłumaczenie dialogu. Robię to uważnie, ze zrozumieniem. W ten sposób dowiaduję się o czym jest lekcja. Staram się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Na koniec jeszcze raz przesłuchuję dialog z nagrania inicjacyjnego, tym razem śledzę wzrokiem w podręczniku jego oryginalny zapis w języku obcym. Dzięki temu zapoznaję się z pisownią nowych słów. Inicjacja trwa ok. 20 minut.

2. Zapamiętuję

Do zapamiętywania potrzebuję urządzenie SITA oraz nagrania z odpowiednią lekcją. Przy pomocy urządzenia wprowadzam się w stan relaksu. Następnie po kilku minutach włączam odtwarzanie nagrania. Pojedynczy gong oznacza rozpoczęcie lekcji. Słuchając koncentruję się na rytmie oddechu. Umożliwia mi to naturalne automatyczne zapamiętywanie. O zakończeniu lekcji informuje mnie trzykrotnie powtórzony dźwięk gongu. Zapamiętywanie trwa ok. 40 minut.

3. Aktywizuję

Podczas aktywizacji głośno i wyraźnie wymawiam zapamiętane słowa i zwroty, używam ich do wypowiadania własnych myśli. W ten sposób uruchamiam mój indywidualny mechanizm zapamiętywania poprawnego brzmienia słów. Podczas aktywizacji uczę się korzystać ze swojej nowej wiedzy, dzięki temu w rzeczywistej sytuacji będę mieć łatwiejszy dostęp do zapamiętanych słów i zwrotów. Aktywizacja trwa ok. 30 minut.

4. Powtarzam

Powtarzam, aby zapamiętać jeszcze więcej nowych słów i zwrotów - do powtórki zapamiętywania potrzebuję urządzenie SITA oraz nagrania z odpowiednią lekcją. Przy pomocy urządzenia wprowadzam się w stan relaksu. Następnie po kilku minutach włączam nagranie lekcji poprzedniej np. po aktywizacji lekcji trzeciej powtarzam fazę zapamiętywania lekcji drugiej, po aktywizacji lekcji czwartej powtarzam fazę zapamiętywania lekcji trzeciej itd. Powtórzenie zapamiętywania przebiega analogicznie do fazy zapamiętywania z tą różnicą, że powtórka dotyczy lekcji poprzedniej. Powtórzenie zapamiętywania trwa ok. 40 minut.

Powyższa procedura jest starannie przemyślana i sprawdzona w praktyce. Stosowanie jej daje znakomite rezultaty.

ILE CZASU?

Tempo nauki zależy od nas samych. Możemy uczyć się bardzo intensywnie, przeznaczając na poznanie języka kilka godzin dziennie albo dowolnie dostosowywać naukę do naszych codziennych zajęć. Uzyskane efekty będą takie same. Ważne abyśmy przestrzegali procedury uczenia się.

Realizację procedury uczenia się można różnie rozłożyć w czasie. Np. pierwszego dnia można przerobić pierwszą fazę lekcji pierwszej, co potrwa 20 minut, a drugiego dnia drugą fazę tej lekcji, co potrwa 40 minut itd., czyli można codziennie przerabiać tylko jedną fazę. Ucząc się w ten sposób, na przerobienie części 1 i 2 językowego kursu podstawowego SITA, czyli na przerobienie 20 lekcji, potrzeba 80 dni i średnio 33 minuty dziennie (w zależności od fazy 20, 30 lub 40 min.), czyli łącznie niespełna 44 godziny.

Równie dobre efekty można osiągnąć przerabiając 3 lekcje kursu przez 6 i pół godziny dziennie. Wtedy umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu podstawowym, tj. pozwalającym na swobodne porozumiewanie się, można osiągnąć w ciągu 7 kolejnych dni.

Intensywność uczenia się można ustalać wg indywidualnych możliwości i potrzeb.

Należy pamiętać o tym, że przed rozpoczęciem właściwego uczenia się, konieczne jest nauczenie się wchodzenia w stan relaksu. Jest to przeciętnie 1 godzina dziennie przez 2 do 5 dni.

PODSTAWY NAUKOWE

Synchroniczna praca mózgu

Amerykański naukowiec psycholog i badacz mózgu Roger Wolcott Sperry (laureat Nagrody Nobla w 1981 za badania z zakresu funkcji mózgu związanych z procesem widzenia) wykazał zasadnicze różnice pomiędzy funkcjami obu półkul mózgu człowieka:

lewa półkula

Odpowiada za myślenie logiczne, racjonalne, za linearne przetwarzanie informacji. Odpowiada za liczby i słowa. Tworzy zdania, którymi myślimy i które wypowiadamy. ”Widzi” fragmenty zagadnienia i dokonuje analizy.


prawa półkula

Odpowiada za zdolności, wyobraźnię, poczucie rytmu, koloru i przestrzeni, intuicję. Zawiaduje sprawnością fizyczną. ”Widzi” całość zagadnienia i dokonuje syntezy.

Współczesne zapotrzebowanie na analityczne i uporządkowane umysły zmusiło nas do intensywniejszego korzystania z lewej półkuli mózgu. Jednak prawdziwy i wszechstronny rozwój, człowiek może osiągnąć jedynie wtedy, gdy będzie w jednakowym stopniu wykorzystywać możliwości obu półkul swojego mózgu.


Mózg każdego człowieka w ciągu doby pracuje w różnym zakresie fal:

 • fale Beta przeważają podczas codziennej aktywności życiowej,
 • fale Alfa przeważają podczas wypoczynku, stanu relaksu,
 • fale Theta przeważają podczas zwykłego snu,
 • fale Delta przeważają podczas głębokiego snu.

 • Eksperyment w Hamburgu

  Potwierdzeniem niezwykłej skuteczności uczenia się metodą SITA z zastosowaniem stanu relaksu był eksperyment przeprowadzony w Niemczech przez prof. Rainera Dietericha na wydziale psychologii Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu. Badaniom poddano grupę kilkudziesięciu osób narodowości niemieckiej w wieku od 20 do 68 lat i o różnym poziomie wykształcenia. Osoby te nie znały w ogóle języka francuskiego. Przygotowano kurs językowy zawierający 1708 słów i zwrotów. Każda z wybranych do eksperymentu osób została poddana nauczaniu języka francuskiego przy pomocy tego kursu metodą SITA. Nauka trwała 7 dni po 6 godzin dziennie. Następnie wszystkie osoby poddano testowi. Stwierdzono, że znajomość słów i zwrotów języka francuskiego w tej grupie osób to średnio 1138, czyli 66,7%. Wynikiem eksperymentu była też zgodna opinia wszystkich osób w nim uczestniczących o komforcie uczenia się. Wszyscy chwalili przyjemne, nieznane im wcześniej uczucie odprężenia towarzyszące lekcjom.

  Zapamiętane słowa i zwroty (wartości średnie)

  • Dzień 1: 14214%
  • Dzień 2: 26028%
  • Dzień 3: 42145%
  • Dzień 4: 53859%
  • Dzień 5: 72373%
  • Dzień 6: 92087%
  • Dzień 7: 1138100%

  Wniosek z eksperymentu jest następujący – uczenie się metodą SITA pozwala przyswoić w ciągu 7 dni ponad 1100 słów i zwrotów języka obcego, czyli tyle ile przeciętnie opanowuje słuchacz rocznego kursu języka obcego przeprowadzonego metodami tradycyjnymi.

  Prof. dr Rainer Dieterich: „...potwierdzam, że metoda SITA jest efektywną i dojrzałą metodą ułatwiającą przyswajanie języków obcych[...]” (na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu dotychczas podjęto i zrealizowano dziesięć eksperymentalno - pedagogicznych prac naukowych związanych z metodą SITA, oraz przeprowadzono jeden przewód doktorski i przyjęto wiele prac dyplomowych, które dokumentują skuteczność metody SITA w odniesieniu do różnych form nauczania).

  WARUNKI SPRZYJAJACE
  NAUCE

  Świeże powietrze
  Powinno być nie tylko wolne od nadmiaru kurzu i szkodliwych lub nieprzyjemnych zapachów, ale przede wszystkim powinno zawierać nie więcej niż 0,1 % dwutlenku węgla (CO2), czyli maksimum 1000 ppm, a najlepiej nie więcej niż 600 ppm. Ten właśnie parametr - zawartość CO2 - jest decydujący o tzw. "świeżości" powietrza. Na zewnątrz świeże powietrze ma zawartość CO2 w granicach 0,036-0,045 %, czyli 360-450 ppm. Natomiast w niewystarczająco wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych może osiągać nawet 4000 ppm. Zatem konieczna jest prawidłowa wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

  Tło dźwiękowe
  Wspomaga koncentrację lub jest hałasem, który przeszkadza. Muzyka, którą lubisz, prawdopodobnie będzie Cię dekoncentrować, czyli przeszkadzać. Dlatego w czasie uczenia się lepsza jest muzyka obojętna lub cisza. Ustal metodą prób i błędów jakie dźwięki sprzyjają Ci w nauce, a jakie przeszkadzają. Dokuczliwość hałasu możesz zmniejszyć słuchawkami zamkniętymi, przez które słuchaj spokojną i obojętną muzykę. Jeśli preferujesz ciszę, stosuj stopery douszne.

  Temperatura i wilgotność powietrza
  Powietrze, które Cię otacza, odbiera od Ciebie ciepło i wilgoć. Powinno mieć temperaturę 20-22 °C i wilgotność względną 40-60 %. Na częstą zbyt małą wilgotność powietrza w zimie receptą są nawilżacze powietrza. Zmniejszenie za wysokiej wilgotności powietrza, co często występuje w lecie, jest trudniejsze. Tylko profesjonalne instalacje klimatyzacyjne obniżają za wysoką wilgotność powietrza podobnie jak za wysoką temperaturę.

  Miejsce do nauki
  Krzesło i stół lub biurko, przy którym siedzisz, powinny być wygodne i ergonomiczne. Najważniejsze jest krzesło. Wysokość siedziska i wysokość podparcia lędźwi powinny być regulowane lub pasujące do wymiarów Twojego ciała. Siedząc opieraj się cały czas o oparcie krzesła przede wszystkim lędźwiami a nie łopatkami.

  Fotel do relaksu
  Powinien mieć podłokietniki oraz miękkie siedzisko i miękkie oparcie dla lędźwi, pleców i głowy. Powinien mieć regulację ustawienia kąta oparcia.

  Oświetlenie
  Powinno równomiernie oświetlać czytany tekst. Nie mieszaj oświetlenia sztucznego z naturalnym. Oświetlenie ogólne powinno być na poziomie minimum 200 luxów, a miejscowe (stołu lub biurka) na poziomie minimum 500 luxów.

  Woda do picia
  Pamiętaj o napojach. W czasie uczenia się najlepsza jest woda mineralna niegazowana o temperaturze pokojowej.

  Wypoczęte ciało i umysł
  Przed rozpoczęciem nauki Twoje ciało i umysł powinny być wypoczęte. Gdy poczujesz zmęczenie, zrób przerwę. Znakomitą regeneracją sił fizycznych i umysłowych jest 20 minut stanu relaksu przy pomocy urządzenia SITA.

  //]]>