Back to top
Obraz
mowa zależna w języku angielskim
Przeczytasz w
6 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Mowa zależna w języku angielskim

Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach to podstawa. Po angielsku możemy komunikować się z mieszkańcami różnych krajów, co znacznie ułatwia podróżowanie. Co więcej, w razie potrzeby możemy poprosić kogoś o pomoc lub załatwić niezbędne formalności. Mimo tego, że jego znajomość jest tak ważna, to wielu z nas nadal ma problemy ze zrozumieniem teorii i kluczowych zasad. Jedną z reguł sprawiających trudności jest mowa zależna (Reported Speech), której używa się podczas mówienia o przeszłości. Dzisiaj postaramy się wyjaśnić na czym polega i jak właściwie jej używać, tak, aby nie sprawiała trudności!

Mowa niezależna (direct speech)

To po prostu przytaczanie wypowiedzi drugiej osoby w oryginalnej formie i wyróżnienie jej w zdaniu przy użyciu cudzysłowu, np. ‘I live in London’ she said. W tym przypadku nie musimy stosować żadnych modyfikacji, zmieniać zaimków, ani czasu.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Mowa zależna (reported speech)

Pozwala zrelacjonować wypowiedź drugiej osoby, bez konieczności cytowania jej wypowiedzi. Najprościej mówiąc pozwala nam przekazać jednej osobie to, co powiedziała druga, a jednocześnie znacznie ułatwia i przyspiesza komunikowanie. Mowa zależna jest bardzo często stosowana w języku angielskim, dlatego warto ją znać i umieć zastosować w danej sytuacji.

Wbrew pozorom jej zastosowanie wcale nie jest trudne, wystarczy pamiętać o jednej, podstawowej zasadzie. W momencie, gdy czasownik wprowadzający ma formę przeszłą trzeba cofnąć go o jeden czas do tyłu. Oznacza to, że jeśli czasownik jest w czasie Present Simple zmienimy go na czas Past Simple, z Present Continous na Past Continous, a Present Perfect na Past Perfect. I tak w przypadku stwierdzenia „I live in London” (Present Simple) przekształcimy je na mowę zależną zmieniając konstrukcję na „She said that she lived in London” (Past Simple).

Jakie jeszcze zasady obowiązują?

Podczas stosowania Reported Speech w języku angielskim najważniejsze są zmiany leksykalne i gramatyczne. Poza odmianą czasownika (cofnięcie go do formy przeszłej) zmieniają się również inne elementy. Należą do nich:

Czasowniki modalne: czyli te, które zawsze występują w zdaniu przed głównym czasownikiem. W mowie zależnej będą zmieniały swoją formę z:

  • Can na could,
  • May na might/could,
  • Must na must/had to,
  • Shall na should,
  • Will na would.

Przykład: I can take it for you, he said to me. → He said he could take it for me.

Warto pamiętać, że pozostałe czasowniki modalne w Reported Speech nie ulegają zmianie.

Zmiana czasu i miejsca

  • Ago – before,
  • Last night – the previous night,
  • Next week – the following week,
  • Today – that day,
  • Tomorrow – the following day.

Przykład: Adam said „I was watching TV last night”. → Adam said he had been watching TV the previous night.

Pytania w mowie zależnej

W pytaniach podobnie jak w zwykłych zdaniach mamy do czynienia z następstwem czasów. Jednak konieczna jest zmiana pytania na zdanie w szyku oznajmującym, np. „Do you love her ?” → He asked me whether I love her. Natomiast w momencie, gdy mamy do czynienia z pytaniami, na które można odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie” w Reported Speech stosujemy słowa If lub Whether.

Przykład: She asked me „Do you like pop music ?” → She asked me if I liked pop music.

Wyjątki w reported speech, w których nie stosuje się następstwa czasu

Następstwa czasu nie stosujemy, gdy:

1) Czasownik występuje w czasie zaprzeszłym (Past Perfect), np. „I had done my homework two hours earlier” → My daughter said she had done her homework two hours earlier.

2) Mówimy o niezmiennych prawdach, np. „If you heat water to 100 degrees, it boils.” → She said if you heat water to 100 degrees, it boils.

3) Czasownik wprowadzający jest w czasie Present Simple, np. „I went to the movie theater yesterday.” → She said that she went to the movie theater yesterday.

Jak widać mowa zależna w języku angielskim wcale nie jest trudna. Wystarczy zapoznać się ze ściśle obowiązującymi zasadami oraz zapamiętać wyjątki. Oczywiście ogromne znaczenie ma również praktyka. Zdobytą wiedzę należy ćwiczyć rozwiązując zadania, a także dokładnie analizować przykłady. Natomiast jeśli szukasz niecodziennej, ale sprawdzonej i skutecznej formy nauki angielskiego, to zachęcamy do sprawdzenia metody Sita. Nie zwlekaj, rozwiń swoje zdolności już dziś!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jedną z metod przyswajania innego języka, a przede wszystkim słówek, jest wykorzystanie do tego celu fiszek. Czy rzeczywiście ten sposób pomoże Ci uczyć się szybciej i efektywniej? Jak robić to dobrze? Przeczytaj nasze podpowiedzi! 
Przeczytasz w
3 minut
Każde słowo ma swoje znaczenie. Również to, które jak przyimek jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. W przypadku hiszpańskiego zasada używania przyimków jest istotnym elementem nauki tego języka. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasz artykuł! 
Przeczytasz w
3 minut
Trudno przecenić rolę, jaką nauka języka obcego odgrywa w rozwoju. Nabywanie kompetencji z tego zakresu wiąże się z licznymi zaletami już na etapie zdobywania wiedzy, a ponadto niesie za sobą szereg możliwości w nieco bardziej odległej perspektywie.