Back to top
Obraz
Niemiecki czas przeszły złożony perfekt – czy już go znasz?
Przeczytasz w
5 minut
Nauka niemieckiego
Autor
SITA

Niemiecki czas przeszły złożony perfekt – czy już go znasz?

Istnieją dwie konstrukcje czasowe, dzięki którym wyrazisz przeszłość w języku niemieckim: Perfekt i Imperfekt. Ta pierwsza stosowana jest jednak znacznie częściej, zwłaszcza w swobodnych, codziennych rozmowach. Czas przeszły Perfekt nazywany jest także przeszłym złożonym. Przeczytaj, by dowiedzieć się, kiedy należy go używać oraz jak budować w nim zdania. Poniżej znajdziesz także przykłady, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć tę konstrukcję czasową.

Niemiecki czas perfekt – kiedy używać?

Posługując się czasem Perfekt możemy wyrazić czynności, zdarzenia oraz zjawiska, które miały miejsce w przeszłości, a ich skutki widoczne są w teraźniejszości. To popularna konstrukcja czasowa w rozmowach bezpośrednich. Zdania w czasie Perfekt stanowią ważny element codziennych dialogów. Niemiecki czas przeszły złożony można także wykorzystać, by powiedzieć o przyszłości, podkreślając tym samym, że dana czynność jeszcze nie nastąpiła, lecz dopiero zostanie wykonana. Można zauważyć, że Perfekt niemiecki jest używany znacznie częściej na południu Niemiec niż na północy, której mieszkańcy w dużej mierze używają konstrukcji Imperfekt.

Zdania w czasie perfekt – jak je tworzyć?

Aby zbudować zdanie w czasie przeszłym złożonym potrzebny Ci będzie czasownik posiłkowy haben lub sein oraz Partizip Perfekt, czyli imiesłów czasu przeszłego. Warto pamiętać, że o ile czasownik posiłkowy powinien być odmieniony w formie właściwej dla czasu teraźniejszego, o tyle imiesłów czasu przeszłego nie podlega odmianom i zawsze znajduje się na końcu zdania, np. Er hat heute kurz gearbeitet. (On dziś krótko pracował.)

Tworząc zdania w czasie Perfekt możesz mieć wątpliwości, jaki czasownik posiłkowy wybrać: sein czy haben. Ten drugi stanowi właściwy wybór, jeśli czasownik w zdaniu wymaga dopełnienia w bierniku, wyraża trwającą czynność lub stan, a także gdy jest modalny lub zwrotny. Sein spełni się w roli czasownika posiłkowego wówczas, gdy opisujemy aktywność ruchową lub zmianę stanu, a czasownik nie wymaga dopełnienia w bierniku. Sein zawsze towarzyszy czasownikom werden bleiben.

Superszybka nauka niemieckiego metodą SITA

Czasowniki modalne w czasie przeszłym – niemiecki perfekt

Mimo że czasowników modalnych używa się głównie w czasie Präteritum, mogą występować także w czasie przeszłym złożonym. Towarzyszy im wówczas czasownik posiłkowy haben, np. Ich habe es nicht gewolt. (Nie chciałem tego.)

Stosując czas Perfekt niemiecki z czasownikiem modalnym w formie Partizip II, należy konstruować zdania zgodnie z wyżej opisanymi zasadami. Warto również wiedzieć, że jeśli zdanie w czasie przeszłym złożonym zawiera poza czasownikiem modalnym jeszcze jeden czasownik, to w zdaniu podrzędnym należy umieścić czasownik posiłkowy przed dwoma bezokolicznikami. Oto przykład: Er hat gemeint, dass sie hat kommen können.(Myślał, że ona może przyjść.)

Czasowniki słabe – niemiecki perfekt

Jeśli chcesz zbudować zdanie w czasie przeszłym złożonym, zawierające czasownik regularny (słaby), wybierz odpowiedni czasownik posiłkowy (haben lub sein), a na końcu umieść imiesłów w formie Partizip Perfekt. Stworzysz ją poprzez dodanie do czasownika przedrostka ge- i końcówki –t. Aby przekonać się, jak należy budować zdania w czasie Perfekt z udziałem czasowników regularnych, przyjrzyj się przykładom:

 • Wir haben Gemüse gekauft. (Kupiliśmy warzywa.)
 • Ich habe kochen gelernt. (Nauczyłem się gotować.)
 • Sie hat dir Kaffee gemacht. (Ona zrobiła Ci kawę.)

Czasowniki mocne – niemiecki czas przeszły złożony

Sytuacja się komplikuje, gdy chcemy budować zdania z czasownikami nieregularnymi. Nie ma wówczas innego sposobu, niż nauczyć się ich odmiany na pamięć, ponieważ wymyka się ona wszelkim regułom. Czas przeszły Perfekt czasowników odmiany mocnej również polega na dodaniu do bezokolicznika przedrostka ge-, np.

 • fahren – gefahren (jechać)
 • sehen – gesehen (widzieć)
 • schlafen – geschlafen (spać)

W wielu przypadkach dochodzi jednak także do zmian w temacie czasowników nieregularnych, np.

 • helfen – geholfen (pomagać)
 • singen – gesungen (śpiewać)
 • finden – gefunden (znajdować)

Jak wygląda niemiecki czas Perfekt z czasownikami nierozdzielnie złożonymi? Często przybierają one w czasie przeszłym złożonym formę bezokolicznika, np.

 • bekommen – bekommen (otrzymywać)
 • gefallen – gefallen (podobać się)
 • empfangen – empfangen (otrzymywać)

A co z czasownikami rozdzielnie złożonymi? Aby utworzyć z nimi czas przeszły Perfekt, należy umieścić ge- pomiędzy czasownikiem, a jego przedrostkiem, np.

 • einladen – eingeladen (zapraszać)
 • anrufen – angerufen (zadzwonić)
 • ankommen – angekommen (przybywać)

Jeśli chcesz opanować niemiecką gramatykę szybciej, skorzystaj z metody SITA, dzięki której możesz się uczyć, a jednocześnie relaksować. To wygodny, skuteczny i przyjemny sposób na naukę, który bez wątpienia przypadnie Ci do gustu.

NIEMIECKI METODĄ SITA

Ucz się niemieckiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym metodą SITA do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. Kurs z podręcznikiem i audio w aplikacji mobilnej w Twoim telefonie. 

Obraz
kurs niemieckiego metoda sita z urzadzeniem sita calm

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!