DEFINICJA RELAKSU

Stan relaksu

Jest stanem fizjologicznym, który pobudza nasz półkule mózgowe do synchronicznej pracy, a tym samym zwielokrotnienia możliwości naszego umysłu.


Stan relaksu to zidentyfikowany badaniami naukowymi stan fizjologiczny człowieka, w którym:

 • występuje miarowy, głęboki i spokojny oddech,
 • serce pracuje rytmicznie i powoli,
 • ciśnienie krwi jest stałe,
 • wszystkie mięśnie są rozluźnione,
 • psychika jest wolna od emocji,
 • wyostrzają się zmysły,
 • występuje wewnętrzny spokój
 • OSIAGANIE STANU

  RELAKSU

  Osiąganie stanu relaksu

  Każdy człowiek co najmniej 2 razy w ciągu doby mimowolnie osiąga stan relaksu. Pierwszy raz – tuż po przebudzeniu, kiedy ze stanu snu powoli przechodzi w stan aktywności. Drugi raz – tuż przed zaśnięciem, gdy zmęczony całym dniem przestaje reagować na bodźce zewnętrzne i przechodzi w stan snu. W obu wypadkach człowiek nie śpi, już nie śpi lub jeszcze nie śpi – ma jednak zamknięte oczy. Znane są różne inne metody osiągania stanu relaksu nie związane z budzeniem się lub zasypianiem. Są osoby, które potrafią wielokrotnie w ciągu dnia osiągać ten stan i pozostawać w nim bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy – siłą własnej woli. Jest to technika najtrudniejsza, która wymaga wieloletniego treningu (od 3 do 5 lat).Urządzenie SITA, które wchodzi w skład systemu SITA, pomaga w łatwym i szybkim osiąganiu stanu relaksu i pozostawaniu w nim przez każdego człowieka. Wystarczy wykonać kilka lub kilkanaście prób stosowania urządzenia, aby po kilku dniach zdobyć umiejętność osiągania stanu relaksu już po kilku minutach. Działanie urządzenia opiera się na stwierdzonym w badaniach naukowych związku między samokontrolą oddechu, a stanem relaksu człowieka.

  UTRZYMYWANIE

  STANU RELAKSU

  Utrzymywanie stanu relaksu

  Pozostawanie w stanie relaksu, gdy bodźce zewnętrzne działające na zmysły człowieka zakłócają jego wewnętrzny spokój, jest trudne. Dlatego otoczenie osoby, która jest w stanie relaksu, powinno być zamkniętym pomieszczeniem wolnym od hałasu.

  Uczenie się języka obcego, czyli słuchanie lekcji językowej, jest takim samym bodźcem zakłócającym stan relaksu jak każdy inny. A przecież osiągnięcie i utrzymanie tego stanu jest potrzebne, aby uczenie się było efektywne.

  Metoda SITA znakomicie łączy uczenie się z przebywaniem w stanie relaksu. Otóż osoba ucząca się przesłuchuje materiał dźwiękowy, który chce zapamiętać, i jednocześnie odbiera bodźce świetlne w rytmie własnego oddechu, czyli kontroluje jego głębokość i częstotliwość. Biologiczne sprzężenie zwrotne (tzw. biofeedback) między oddechem, a bodźcami świetlnymi podtrzymuje stan relaksu.

  Jest to główna zaleta urządzenia SITA, które nie tylko pomaga osiągać stan relaksu, ale również utrzymać się w tym stanie w czasie słuchania lekcji językowej lub innego materiału dźwiękowego.

  W metodzie SITA występują dodatkowe elementy, które ułatwiają pozostawanie w stanie relaksu:

 • muzyka relaksacyjna w tle lekcji
 • odpowiednia harmonia między muzyką, a przesłuchiwanym tekstem
 • odpowiednie tempo nagrań oraz barwa głosu lektora.
 • Zatem sposób nagrania lekcji językowych wspomaga działanie urządzenia SITA, które pomaga utrzymać się w stanie relaksu podczas uczenia się.

  ZAPAMIĘTYWANIE

  Zapamiętywanie w stanie relaksu

  Opinie naukowców są zgodne – każdy człowiek wykorzystuje tylko kilka procent naturalnych możliwości własnej pamięci. Nasuwa się więc pytanie – co zrobić, aby lepiej wykorzystywać te naturalne możliwości?

  Jedna z odpowiedzi brzmi – należy się uczyć w stanie relaksu. To, że w tym stanie mózg człowieka lepiej rejestruje i przechowuje informacje – jest faktem. Naukowcy zakładają, że uaktywnia się wtedy prawa półkula mózgu człowieka i że obie półkule mózgowe lepiej współpracują ze sobą.

  Podwyższenie zdolności percepcji i zapamiętywania informacji przez człowieka będącego w stanie relaksu zostało już udowodnione. Potwierdzają to wielokrotnie przeprowadzane eksperymenty. Najbardziej wymierne efekty zaobserwowano w uczeniu się języków obcych.

  //]]>