Back to top
Obraz
angielski strona bierna
Przeczytasz w
7 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Strona bierna w języku angielskim

Aby móc doskonale władać językiem obcym ważne jest również zapoznanie się z zasadami gramatyki, ich zrozumienie i umiejętność zastosowania na co dzień zarówno w mowie, jak i piśmie. Jednym z takich zagadnień jest strona bierna w języku angielskim (passive voice).

Strona bierna w angielskim – zastosowanie

Konstrukcja ta używana jest dość często w języku angielskim. Zazwyczaj korzystamy z niej, gdy chcemy podkreślić samą czynność, a nie to, kto ją wykonał. Passive voice jest również niezastąpiony w sytuacji, gdy nie mamy informacji na temat tego, kto jest wykonawcą opisywanego działania. Jeśli chcemy dodać, kto daną czynność wykonał, wystarczy dodać przed osobą “by”.

Andrew repaired the computer. → The computer was repaired. / The computer was repaired by Andrew.

Z mową bierną spotykamy się również w oficjalnych komunikatach, np.:

Alcohol can’t be sold to minors.

Strona bierna w języku angielskim stosowana jest zazwyczaj w języku pisanym. Najczęściej używana jest w formalnych pismach, by zachować język oficjalny oraz obiektywny. Częściej niż w języku polskim stosowana jest również w mowie. Dlatego warto poświęcić więcej uwagi tej konstrukcji, by opanować ją do perfekcji.

Strona bierna w angielskim – konstrukcja

Passive voice tworzymy poprzez odpowiednią odmianę czasownika “to be” połączoną z imiesłowem Past Participle (III forma czasownika). Imiesłów ten dla czasowników regularnych przyjmuje końcówkę “-ed”, w przypadku czasowników nieregularnych należy skorzystać z III formy, np.:

The wallet was stolen.

The task was misunderstood.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Mowa bierna – wyjątki

Naukę języków obcych utrudnia to, że praktycznie od każdej reguły istnieją wyjątki. W przypadku passive voice w angielskim należy zawrócić uwagę na fakt, że nie każde zdanie można przekształcić ze strony czynnej na bierną. Dotyczy to zdań z czasownikami nieprzechodnimi (intransitive verb), w których nie występuje dopełnienie. Z taką sytuacją mamy również do czynienia w języku polskim, np.:

Anna obeszła jezioro. → Jezioro zostało przez Annę…?

Strona bierna w angielskim – czasy

Przy tworzeniu tego rodzaju konstrukcji należy pamiętać o zachowaniu czasu pierwotnego zdania. W zależności od czasu użytego w formie czynnej, passive voice tworzyć będziemy poprzez następujące konstrukcje:

  • Present Simple – “is/are” + Past Participle

Przykład: Deborah writes a poem. → A poem is written by Deborah.

  • Present Continous – “is/are being” + Past Participle

Przykład: Deborah is writing a poem. → A poem is being written by Deborah.

  • Present Perfect – “has/have been” + Past Participle

Przykład: Deborah has written a poem. → A poem has been written by Deborah.

  • Past Simple – “was/were” + Past Participle

Przykład: Deborah wrote a poem. → A poem was written by Deborah.

  • Past Continous – “was/were being” + Past Participle

Przykład: Deborah was writing a poem. → A poem was being written by Deborah.

  • Past Perfect – “had been” + Past Participle

Przykład: Deborah had written a poem. → A poem had been written by Deobrah.

  • Future Simple – “will be” + Past Participle

Przykład: Deborah will write a poem. → A poem will be written by Deborah.

  • Future Perfect – “will have been” + Past Participle

Przykład: Deborah will have written a poem. → A poem will have been written by Deborah.

W powyższym zestawieniu celowo nie uwzględniliśmy Future Continous. Nie ma on bowiem strony biernej. Można wprawdzie spotkać się z taką mową w niektórych dialektach, jednak nie brzmi ona dobrze i nie jest zalecane jej stosowanie.

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Dziś znakomita większość pracodawców zdaje sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa zadowolenie i dobrostan pracowników. Dlatego też, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych specjalistów, firmy sięgają po nowoczesne benefity pracownicze. W tym wpisie przyjrzymy się najnowszym trendom w zakresie benefitów, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z dobrym samopoczuciem pracowników.
Przeczytasz w
3 minut
Żonglowanie między życiem zawodowym a prywatnym to wyzwanie, które dotyka niemal każdego z nas. W dzisiejszym zabieganym świecie, dbanie o równowagę staje się kluczowym elementem dobrego samopoczucia i efektywności. Dowiedz się jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i stać się lepszym pracownikiem.
Przeczytasz w
3 minut
Jesteśmy świadomi, że depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga profesjonalnego leczenia i wsparcia. Co pomaga na depresję to kompleksowe podejście, które obejmuje terapię, wsparcie społeczne i zdrowy styl życia.