Relaks w edukacji przyszłości. Innowacje pedagogiczne.

Lekcja z SITA. Znamy zwycięzcę VI edycji konkursu!
5 czerwca 2017
VII edycja konkursu „Lekcja z SITA”. Termin zgłoszeń do 2 lutego 2018 roku.
29 listopada 2017

Znakomite rezultaty nauki potwierdzają, że najlepsze efekty przynosi dobra atmosfera, użycie inspirującej technologii oraz konsekwentne realizowanie kolejnych kroków w procesie przyswajania wiedzy. Uczniowie podczas lekcji korzystają z urządzenia SITA, które pomaga spokojnie uczestniczyć w zajęciach bez ciągłego rozpraszania się. Uwaga skupia się wtedy na poznawanych treściach, które staja się łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania. Informacje o osiągniętych postępach dostępne są dla każdego niezwłocznie, a to motywuje do dalszej pracy. Na bieżąco gromadzone są także doświadczenia nauczycieli wprowadzających tę metodę.

Uczniowie uważają nowy sposób przyswajania wiedzy za przyjemny. Komfort psychiczny podczas zajęć wymieniają jako jedną z najmocniejszych stron metody SITA. Dostrzegają u siebie również poprawę zdolności koncentracji. Doceniają pojawiające się pozytywne nastawienie do samego siebie i do nauki. Zgodnie twierdzą, że niewielkim wysiłkiem mogą nauczyć się znacznie więcej niż tradycyjnymi metodami nauczania, przy równoczesnym wzroście trwałości nabytej wiedzy. Po zajęciach w pracowni SITA są zrelaksowani, co korzystnie wpływa na skupienie uwagi również na innych lekcjach. A – co najbardziej cieszy – swobodniej nawiązują rozmowy w nowym języku, szybciej rozwijają umiejętność globalnego rozumienia tekstów.

Nauczyciele, jako konsekwencję poprawy samopoczucia i własnej samooceny uczących się, obserwują polepszenie relacji z innymi osobami w grupie, wyciszenie emocji, zwiększenie motywacji do nauki języka obcego i nabywanie umiejętności prawidłowego uczenia się.

Metoda SITA nadaje się doskonale do nauki indywidualnej młodzieży i dorosłych. Jej zalety, które ujawniają się w praktyce szkolnej, zwielokrotniają się w warunkach domowych. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego zapraszamy – tych, którym bliska jest idea samodoskonalenia w oparciu o drzemiące w nich naturalne zdolności i możliwości – do nauki i relaksu.

//]]>