Back to top

Polityka cookies

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze odwiedzającego i przeglądarka odwiedzającego udostępnia informację za każdym razem, gdy użytkownik wraca na stronę internetową. SITA wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających oraz ocenić wykorzystanie czy preferencje dostępu do strony. Odwiedzający witryny SITA, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych SITA, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych SITA, mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie. Wyłączenie obsługi plików cookies wyłącza Sklep w naszej witrynie.

SITA nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie Użytkownika, który ma prawo do:

– poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,

– zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym.

W tym celu wystarczy pobrać formularz w pliku PDF, uzupełnić go i odesłać listem na adres: SITA Sp. z o.o., Syta 68A, 02-993 Warszawa, albo wysłać e-mail z adresu podanego w ostatnim zamówieniu (temat e-maila: Oświadczenie, wzór treści e-maila można pobrać tutaj).

Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego SITA Sp. z o.o. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych SITA Sp. z o.o. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych SITA Sp. z o.o.

SITA Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.

SITA Sp. z o.o. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do GIODO oraz w razie potrzeby do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 72 godzin, oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.