Back to top

Przetwarzanie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest firma SITA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-993), ul Syta 68A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem 0000163492, identyfikująca się numerami NIP: 7393000146, REGON: 510832600, zwana w dalszej części dokumentu SITA.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, SITA Sp. z o.o. gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnych stron internetowych.

SITA gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP. SITA nie wykorzystuje jednak takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witryny SITA decydują się na interakcję (wypełnienie formularza), która wymaga od SITA zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez SITA zależy od charakteru interakcji. Na przykład, prosimy użytkowników o wypełnienie formularza zamówień w związku z realizacją przesyłki. W każdym przypadku SITA zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika SITA. SITA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.

Statystyki odwiedzin

SITA może gromadzić statystyki dotyczące zachowań odwiedzających strony internetowe. SITA prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek i nie ujawnia ich stronom trzecim. SITA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

SITA Sp. z o.o. ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu SITA lub świadczyć usługi dostępne na stronach SITA, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów, mogą znajdować się poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze stron SITA, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. SITA nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, SITA ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Jeśli jesteś odbiorcą newslettera SITA i podałeś swój adres e-mail, SITA może od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomość e-mail lub poprosić Cię o opinię.

SITA Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji umożliwiających identyfikację i identyfikację osobistą.