PODSTAWY NAUKOWE

Synchroniczna praca mózgu

Amerykański naukowiec psycholog i badacz mózgu Roger Wolcott Sperry (laureat Nagrody Nobla w 1981 za badania z zakresu funkcji mózgu związanych z procesem widzenia) wykazał zasadnicze różnice pomiędzy funkcjami obu półkul mózgu człowieka:

lewa półkula

Odpowiada za myślenie logiczne, racjonalne, za linearne przetwarzanie informacji. Odpowiada za liczby i słowa. Tworzy zdania, którymi myślimy i które wypowiadamy. ”Widzi” fragmenty zagadnienia i dokonuje analizy.


prawa półkula

Odpowiada za zdolności, wyobraźnię, poczucie rytmu, koloru i przestrzeni, intuicję. Zawiaduje sprawnością fizyczną. ”Widzi” całość zagadnienia i dokonuje syntezy.

Współczesne zapotrzebowanie na analityczne i uporządkowane umysły zmusiło nas do intensywniejszego korzystania z lewej półkuli mózgu. Jednak prawdziwy i wszechstronny rozwój, człowiek może osiągnąć jedynie wtedy, gdy będzie w jednakowym stopniu wykorzystywać możliwości obu półkul swojego mózgu.


Mózg każdego człowieka w ciągu doby pracuje w różnym zakresie fal:

 • fale Beta przeważają podczas codziennej aktywności życiowej,
 • fale Alfa przeważają podczas wypoczynku, stanu relaksu,
 • fale Theta przeważają podczas zwykłego snu,
 • fale Delta przeważają podczas głębokiego snu.

 • Eksperyment w Hamburgu

  Potwierdzeniem niezwykłej skuteczności uczenia się metodą SITA z zastosowaniem stanu relaksu był eksperyment przeprowadzony w Niemczech przez prof. Rainera Dietericha na wydziale psychologii Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu. Badaniom poddano grupę kilkudziesięciu osób narodowości niemieckiej w wieku od 20 do 68 lat i o różnym poziomie wykształcenia. Osoby te nie znały w ogóle języka francuskiego. Przygotowano kurs językowy zawierający 1708 słów i zwrotów. Każda z wybranych do eksperymentu osób została poddana nauczaniu języka francuskiego przy pomocy tego kursu metodą SITA. Nauka trwała 7 dni po 6 godzin dziennie. Następnie wszystkie osoby poddano testowi. Stwierdzono, że znajomość słów i zwrotów języka francuskiego w tej grupie osób to średnio 1138, czyli 66,7%. Wynikiem eksperymentu była też zgodna opinia wszystkich osób w nim uczestniczących o komforcie uczenia się. Wszyscy chwalili przyjemne, nieznane im wcześniej uczucie odprężenia towarzyszące lekcjom.

  Zapamiętane słowa i zwroty (wartości średnie)

  • Dzień 1: 14214%
  • Dzień 2: 26028%
  • Dzień 3: 42145%
  • Dzień 4: 53859%
  • Dzień 5: 72373%
  • Dzień 6: 92087%
  • Dzień 7: 1138100%

  Wniosek z eksperymentu jest następujący – uczenie się metodą SITA pozwala przyswoić w ciągu 7 dni ponad 1100 słów i zwrotów języka obcego, czyli tyle ile przeciętnie opanowuje słuchacz rocznego kursu języka obcego przeprowadzonego metodami tradycyjnymi.

  Prof. dr Rainer Dieterich: „...potwierdzam, że metoda SITA jest efektywną i dojrzałą metodą ułatwiającą przyswajanie języków obcych[...]” (na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu dotychczas podjęto i zrealizowano dziesięć eksperymentalno - pedagogicznych prac naukowych związanych z metodą SITA, oraz przeprowadzono jeden przewód doktorski i przyjęto wiele prac dyplomowych, które dokumentują skuteczność metody SITA w odniesieniu do różnych form nauczania).

  //]]>