STAN RELAKSU

1Jak rozpoznać osiągnięcie stanu relaksu?
Oczy są zamknięte, oddech jest miarowy, wszystkie mięśnie są rozluźnione, w całym ciele czuje się miłe ciepło i błogą ociężałość, reakcje na bodźce zewnętrzne są stłumione, myśli są nieokreślone lub ograniczone np. do własnego oddechu.
2 Co to jest stan relaksu?
To naturalny stan umysłu i ciała, w którym wśród fal elektroencefalo-graficznych mózgu przeważają fale o niskiej częstotliwości od 7 do 12 Hz. Każdy człowiek mimowolnie znajduje się w stanie relaksu przez krótkie chwile co najmniej dwa razy w ciągu doby - tuż przed zaśnięciem i zaraz po obudzeniu się.
3Po jakim czasie osiąga się stan relaksu?
W pierwszych próbach po 10 - 15 minutach. Później - w wyniku kilku, kilkunastu prób - po około 2 minutach.
4Czy lepsze zapamiętywanie dotyczy wszystkich?
Tak. Badania naukowe przeprowadzone w Niemczech i w Polsce wykazały, że to nie zależy od płci, wieku, ani wykształcenia.
5Czy metoda SITA wykorzystuje osiągnięcia Georgi Łozanowa?
Dr G. Łozanow jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt, że człowiek będący w stanie relaksu zapamiętuje lepiej. W metodzie SITA wykorzystuje się stan relaksu. Zatem metoda SITA ma pośredni związek z odkryciem dokonanym przez G. Łozanowa.
6Czy są inne sposoby osiągania stanu relaksu?
Tak. Jest wiele technik osiągania stanu relaksu. Jednak utrzymanie go innymi technikami byłoby bardzo trudne po włączeniu odtwarzania lekcji językowej. Natomiast w metodzie SITA urządzenie SITA podtrzymuje stan relaksu także w czasie słuchania lekcji, bo sprzężenie zwrotne między oddechem a sygnałami świetlnymi, które docierają do oczu przez zamknięte powieki, podtrzymuje stan relaksu cały czas.
7Dlaczego w stanie relaksu lepiej zapamiętujemy nowe słowa?
W stanie aktywności dziennej wszelkie informacje najpierw trafiają do pamięci sensorycznej, następnie do krótkotrwałej, a potem, jeśli mózg uzna je za potrzebne na dłużej - do pamięci długotrwałej. Natomiast w stanie relaksu informacje dźwiękowe trafiają od razu do pamięci długotrwałej. Dlaczego tak jest - dokładnie nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że tak jest, bo wielokrotnie potwierdziły to przeprowadzone eksperymenty w Niemczech i w Polsce.
8Jak często można wprowadzać się w stan relaksu?
Nie ma żadnych ograniczeń częstości ani czasu przebywania w stanie relaksu, bo jest naturalnym stanem organizmu człowieka, sprzyjającym uwolnieniu się od napięć, stresów i zmęczenia.
9Czy można uzależnić się od przebywania w stanie relaksu?
Stan relaksu jest stanem fizjologicznym, naturalnym, a to wyklucza możliwość uzależnienia.
10Czy stan relaksu może zastąpić pobudzające używki?
Tak. Jeśli chcemy zregenerować siły, poprawić koncentrację, zyskać energię do pracy - można stosować stan relaksu zamiast picia kawy lub napojów energetyzujących. Dwadzieścia minut stanu relaksu sprawi, że następne kilka godzin będzie miało efektywność kilkunastu.
11Skąd wiadomo, że stan relaksu jest nieszkodliwy dla zdrowia?
Najlepszym dowodem jest stosowanie urządzeń SITA w szpitalach np. przez kobiety w ciąży (na Węgrzech) i przez osoby z wadami serca (w Instytucie Kardiologii w Aninie pod Warszawą).
12Czy to naturalne, że podczas stanu relaksu myśli mi uciekają?
Tak - to naturalne i prawidłowe, wręcz pożądane w stanie relaksu.
13Jaki wpływ ma stan relaksu na osobowość?
Stan relaksu oczyszcza i regeneruje organizm. Częste przebywanie w tym stanie sprawia, że stajemy się łagodni i cierpliwi, budzimy się rano bardziej optymistycznie nastawieni do życia.
14O czym należy myśleć w stanie relaksu?
Najlepiej o niczym, co najwyżej o własnym oddechu.

URZĄDZENIA SITA

1Jak działa urządzenie SITA?
Jest wyposażone w czujnik, który ustawiony przy drożnej dziurce nosa przetwarza oddech na zanikające przy wydechu i łagodnie narastające przy wdechu sygnały świetlne (czerwone diody) i dźwiękowe o częstotliwości około 175 Hz (tzw. dźwięk bio). Między tymi sygnałami a oddechem następuje sprzężenie zwrotne (biofeedback), które sprzyja osiągnięciu i utrzymaniu stanu relaksu. Jednak aby osiągnąć stan relaksu w ten sposób, należy siedzieć w wygodnym fotelu z podparciem głowy i mieć zamknięte oczy oraz rozluźnione wszystkie mięśnie. Pulsujące w rytmie oddechu światło dociera do oczu przez zamknięte powieki.
2Dlaczego w urządzeniu SITA diody mają kolor czerwony?
Bo praktycznie każde światło docierające do oczu przez zamknięte powieki jest także czerwone.
3Czy są jakieś przeciwwskazania do korzystania z urządzenia?
Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań. Natomiast w wypadku chorób neurologicznych należy skonsultować się z lekarzem.
4Drażni mnie światło i dźwięk emitowane przez urządzenie
Wyciszyć zupełnie sygnały dźwiękowe (urządzenie SITA jest wyposażone w potencjometr do regulacji dźwięku bio). Natomiast bodźce świetlne są konieczne i wystarczające dla biofeedbacku z oddechem i osiągnięcia oraz utrzymania stanu relaksu.
5Denerwują mnie hałasy z zewnątrz. Co z tym zrobić?
Zamknięte oczy sprzyjają zwiększeniu wrażliwości na hałas. To normalne i należy się z tym pogodzić. Na początku uczenia się osiągania stanu relaksu przy pomocy urządzenia SITA dobrze jest zapewnić sobie spokój i ciszę. Później hałas okaże się nieistotny.
6Gdzie stosuje się urządzenie SITA?
W profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji. Służy do terapii przy pomocy stanu relaksu.
7Gdzie stosuje się urządzenie SITA?
W profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji. Służy do terapii przy pomocy stanu relaksu.
8Rozbolała mnie głowa. Czy to normalne?
Stan relaksu działa na organizm człowieka oczyszczająco i regenerująco. Bywa, że jesteśmy pełni nieuświadomionych napięć i blokad. Dzięki osiągnięciu stanu relaksu rozpoczyna się proces usuwania tych napięć, na co organizm może reagować np. bólem głowy. Ból oznacza początek pozytywnych przemian, których zakończeniem będzie oczyszczenie organizmu. Nie należy tego przerywać, ani ingerować w zachodzące zjawisko.

METODA SITA

1Dla kogo przeznaczona jest metoda SITA?
Dla wszystkich ludzi dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia, którzy chcą się nauczyć języka obcego szybko i skutecznie.
2Gdzie powstała metoda SITA?
W Niemczech. I tam również została przebadana na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu, a potem także na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
3Kto jest twórcą metody SITA?
Właściciel i prezes zarządu firmy SITA – Karl Heinz Gelsen.
4Skąd się wzięła nazwa SITA?
Jest imieniem dziewczyny występującej w mitologii indyjskiej.
5Jaką mam gwarancję, że nauczę się języka obcego?
Metoda SITA została opracowana przez naukowców, a jej skuteczność została potwierdzona w wielu eksperymentach.
6Czy metodą SITA można się uczyć samodzielnie?
Tak.
7Czy w metodzie SITA wszyscy osiągają takie same rezultaty?
Badania potwierdzają wyższą skuteczność metody SITA w stosunku do metod tradycyjnych u wszystkich osób bez względu na płeć, wiek lub wykształcenie. Jednak – jak w każdej dyscyplinie nauki lub sportu – ludzie różnią się osiągnięciami także w uczeniu się języków obcych.
8Jaki poziom opanowania języka obcego można osiągnąć?
Metoda SITA pomaga szybko osiągnąć najtrudniejszy etap w uczeniu się języka obcego: płynne mówienie na każdy temat z użyciem prostego słownictwa. Służą temu dwa poziomy kursu podstawowego. Kolejne poziomy kursu średnio zaawansowanego wzbogacają język o coraz bardziej wyszukane słowa i zwroty.
9Czy metoda SITA ma jakiś związek z hipnozą?
Nie.
10Czy dzieci mogą się uczyć metodą SITA?
Dzieci w wieku do 12 lat, raczej nie. W metodzie SITA konieczne jest stosowanie stanu relaksu, co wiąże się wymuszoną nieruchomą pozycją ciała przez około 40 minut. Tymczasem dzieci do 12 roku życia są z reguły ruchliwe i niecierpliwe. Utrzymanie tej samej pozycji przez 40 minut jest dla nich właściwie niemożliwe.
11Dlaczego kursy SITA są takie drogie?
Metoda SITA jest tańsza od metod tradycyjnych. Urządzenie SITA i dwa poziomy kursu podstawowego SITA (roczny materiał przy uczeniu się metodą tradycyjną) w sumie kosztuje mniej niż 2 semestry zajęć w tradycyjnej szkole językowej. Kolejne poziomy kursów SITA są jeszcze tańsze, bo nie zawierają ceny urządzenia SITA kupionego na początku.
12Czy metodą SITA można uczyć się równolegle?
Tak. Osoby, które to robią, osiągają lepsze rezultaty, niż gdyby się uczyły tych języków kolejno.
13Czy wszystkie osoby mogą się uczyć metodą SITA?
Tak, ale pod warunkiem, że zastosują się ściśle do zaleceń. Zatem najpierw nauczą się osiągać stan relaksu przy pomocy urządzenia SITA, a potem będą ściśle przestrzegać zalecanej w metodzie SITA procedury uczenia się.

JAK SIĘ UCZYĆ?

1Czy możliwe jest nauczenie się języka obcego tylko poprzez słuchanie lekcji w stanie relaksu?
Metoda SITA polega na uczeniu się każdej lekcji 4-ma fazami, z których tylko dwie - Zapamiętywania i Powtarzania - polegają na słuchaniu lekcji w stanie relaksu. Natomiast pozostałe dwie - Inicjacji i Aktywizacji - to czynności wykonywane w stanie aktywności dziennej z podręcznikiem w ręku, ćwiczenia językowe, głośne mówienie i słuchanie dialogów odtwarzanych z płyt CD.
2Czy katar jest przeszkodą w stosowaniu metody SITA?
Tak, jeśli uniemożliwia oddychanie przez nos. Jednak w metodzie SITA każdej lekcji należy się uczyć 4-ma fazami. Tylko dwie z nich - Zapamiętywanie w stanie relaksu i Powtarzanie w stanie relaksu - wymagają oddychania przez nos. Zatem pozostałe dwie fazy można realizować mając katar.
3Czy osoby niewidome mogą się uczyć metodą SITA?
W zasadzie tak, bo mogą osiągać i utrzymywać stan relaksu w oparciu o sprzężenie zwrotne między oddechem a impulsami dźwiękowymi. Jednak dla niektórych z nich problemem może być słuchanie tych impulsów razem z przesłuchiwaną lekcją. Ponadto konieczna będzie pomoc osoby widzącej, aby korzystać z podręcznika.
4Jaki powinien być fotel do przebywania w stanie relaksu?
Wygodny, z regulacją kąta oparcia dla kręgosłupa i głowy oraz z podłokietnikami dla oparcia przedramion.
5Jeśli fazę zapamiętywania w stanie relaksu przerwę (np. rozmową przez telefon), to wracam do nagrania w tym miejscu, w którym nastąpiła przerwa?
Zapamiętywanie w stanie relaksu nie powinno być przerwane. Jeśli to nastąpi - należy ponownie wprowadzić się w stan relaksu i wysłuchać materiału od początku. Dobrze jest wcześniej wyłączyć telefon.
6Nauka w stanie relaksu, uczenie się w stanie relaksu? Czy to możliwe?
Zwrot "uczenie się w stanie relaksu" jest w zasadzie błędny, bo informuje jakby o połowie metody SITA. W metodzie SITA w stanie relaksu następuje tylko Zapamiętywanie i Powtarzanie zapamiętywania, które wymaga przede wszystkim Aktywizacji, aby dało efekt nauczenia się. Inicjacja i Aktywizacja, czyli druga połowa metody SITA realizowana w stanie aktywności, to zapoznanie się z nowym materiałem i praktyczne zastosowanie zapamiętanych w stanie relaksu słów i zwrotów. Aktywizacja to głośne ich wypowiadanie, czyli tradycyjna konwersacja. Dopiero w wyniku Aktywizacji możliwe jest posługiwanie się słowami i zwrotami wcześniej tylko werbalnie zapamiętanymi w stanie relaksu.
7Czy szybkie tempo dialogów nie przeszkadza w ich zapamiętaniu?
Naturalne tempo dialogów sprzyja uczeniu się rozumienia i płynnego mówienia w naturalnym tempie. Jednak w kursach SITA każdy dialog jest nagrany najpierw w zwolnionym, a dopiero potem jest powtarzany w normalnym tempie.
8Czego można się nauczyć z poszczególnych kursów SITA?
Każdy poziom kursów SITA można porównać do półrocznego intensywnego kursu metodą tradycyjną. Przerobienie pierwszego poziomu to zakres ponad 600 słów i zwrotów, przerobienie kolejnego - to kolejne 600. Posługując się na co dzień językiem ojczystym używamy około 1000 najpopularniejszych słów i zwrotów. Do posługiwania się językiem obcym wystarcza podobna znajomość słów i zwrotów.
9Czy i jaki słownik będzie potrzebny w czasie uczenia się?
W metodzie SITA słownik języka obcego jako pomoc dydaktyczna nie jest konieczny. Przydaje się później w sytuacjach, gdy chcemy upewnić się, że poprawnie napisaliśmy to, co płynnie umiemy powiedzieć.
10Czy słuchając lekcji w stanie relaksu powinno się powtarzać słówka za lektorem?
Nie. Podczas fazy zapamiętywania w stanie relaksu należy koncentrować się jedynie na rytmie własnego oddechu i odprężających obrazach, jakie ewentualnie podsuwa wyobraźnia.
11Ile razy powinno się słuchać każdej lekcji w metodzie SITA?
Dokładnie tyle, ile przewiduje procedura: Jak się uczyć?. Po raz pierwszy w fazie Inicjacji słucha się tylko dialogów nagranych na Płycie Inicjacyjnej, po raz drugi w fazie Zapamiętywania przesłuchuje się całą lekcję w stanie relaksu. Po raz trzeci, również w stanie relaksu, przesłuchuje się całą lekcję w fazie Powtarzania.
12Jak utrzymać i rozwijać znajomość języka obcego po zakończeniu nauki metodą SITA?
Należy szukać kontaktu z językiem obcym: oglądać programy TV zagranicznych stacji, czytać prasę obcojęzyczną, wykorzystywać okazje do rozmów z obcokrajowcami itp.
13Czy to normalne, że po zakończeniu fazy zapamiętywania w stanie relaksu nic nie pamiętam?
Wrażenie, że nie pamiętamy materiału przesłuchanego w stanie relaksu jest normalne. Zanika w fazie Aktywizacji, czyli w czasie praktycznego użycia w głośnej rozmowie zapamiętanych słów i zwrotów.
14Czy materiały dydaktyczne innych firm nadają się do uczenia się metodą SITA?
Kursy SITA są specjalnie przygotowane do uczenia się metodą SITA. Podkład muzyczny, zróżnicowane tempo dialogów, dobór słownictwa i zwrotów itd. - wszystko zostało opracowane do specyfiki metody SITA. Dlatego nie polecamy materiałów innych firm do uczenia się metodą SITA.

LISTY OD KLIENTÓW

Witam,
Razem z mężem chcemy szybko nauczyć się języka angielskiego. Czy musimy kupić dwa zestawy do nauki, czy wystarczy kupić jeden zestaw i wykorzystywać go wspólnie? Jak wtedy wyglądałaby nauka?
Katarzyna


Witam Pani Katarzyno,
Wspólna nauka jest doskonałym pomysłem i może dostarczyć wiele przyjemności. Jedno urządzenie SITA może być wykorzystywane nawet przez kilka osób. Nie ma więc żadnego problemu, abyście mogli się Państwo razem uczyć. Jeśli chodzi o kursy, to w ich skład wchodzą płyty CD, na których nagrane są lekcje języka angielskiego oraz podręcznik zawierający wszystkie dialogi i ćwiczenia. Nauka składa się z czterech faz: Inicjacji, Zapamiętywania, Aktywizacji i Powtórki Zapamiętywania. Dwie z tych faz Inicjację i Aktywizację mogą Państwo wykonywać wspólnie. Aktywizacja ma na celu wydobycie z nas zapamiętanego słownictwa. Każde z Państwa zapamięta zapewne inny zasób słownictwa, którym w czasie Aktywizacji możecie się podzielić. Dzięki wspólnej pracy nauka przyniesie szybsze efekty. Zapamiętywanie i Powtórka Zapamiętywania są to fazy, w czasie których wprowadzamy się w stan relaksu przy pomocy urządzenia SITA. W przypadku jednego urządzenia SITA muszą Państwo tak ułożyć harmonogram, aby mogli się nim Państwo wymienić. Reasumując pierwszą fazę Inicjację wykonują Państwo wspólnie odsłuchując i czytając dialogi. Potem w drugiej fazie Zapamiętywania dzielicie się Państwo czasem, kiedy korzystacie z urządzenia SITA. W fazie Aktywizacji wspólnie wymieniacie się Państwo zapamiętanym słownictwem, układacie zdania i dialogi. Ostatnia faza Powtórki Zapamiętywania przebiega według ustalonego planu. Polecam zakup urządzenia SITA i kursów do wspólnej nauki.
W razie kolejnych pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu.
Pozdrawiam, Ewelina DobrogowskaDzień dobry,
Mam już prawie 60 lat i chciałbym zacząć uczyć się języka niemieckiego. Moja pamięć nie jest już jednak tak dobra jak przed laty. Czytałam, że metoda SITA jest skuteczna bez względu na wiek. Czy tak jest na prawdę? Czy dam radę nauczyć się języka w tym wieku?
Z poważaniem,
Elżbieta


Dzień dobry Pani Elżbieto,
Dziękujemy bardzo za zainteresowanie metodą SITA.
Faktycznie jest to metoda, dzięki której wszyscy bez względu na wiek osiągają lepsze rezultaty niż w czasie nauki tradycyjnymi metodami. Metoda SITA wykorzystuje stan relaksu do efektywnego zapamiętywania, w związku z czym bez względu na wiek zapamiętujemy znaczne ilości materiału. Dowodem na nasze twierdzenia jest przeprowadzony w Niemczech i potwierdzony wielokrotnie w Polsce kurs językowy, w których brały udział grupy o znacznej rozpiętości wiekowej. Ludzie zarówno młodzi, jak i starsi osiągali wynik od 60-80% zapamiętanego materiału. Tymczasem w tradycyjnej nauce poziom ten sięga ledwo 30%. Mogę jeszcze dodać, że regularne wprowadzanie się w stan relaksu może wpłynąć też na polepszenie koncentracji, a tym samym pamięci.
Z poważaniem,
Kinga MatysiakWitam serdecznie,
Posiadam system SITA. Mam urządzenie i kursy. Uczę się od pewnego czasu i nie jestem pewna czy wszystko dobrze wykonuję. Obecnie jestem na 4 lekcji. Przerabiam kurs podstawowy języka niemieckiego. Wydaje mi się, że ze stanem relaksu nie mam problemów. Mam jednak problem z robieniem aktywizacji. W czasie tej fazy przychodzą mi do głowy tylko pojedyncze słowa, ciągle nie potrafię ułożyć zdania i dialogu. Chciałabym się dowiedzieć, co może być przyczyną mojej słabej nauki.
Z poważaniem,
Aneta


Witam serdecznie Pani Aneto,
Postaram się wszystko dokładnie opisać i wyjaśnić.
Jeśli nigdy wcześniej nie uczyła się Pani języka niemieckiego, to będzie Pani pamiętać pojedyncze zwroty, ale może mieć Pani trudności z budowaniem długich, płynnych zdań. Dzieje się tak, ponieważ metoda SITA zakłada naukę podobną do tej, jak uczą się małe dzieci, które najpierw słuchają, a dopiero później zaczynają mówić. Tak więc, płynne mówienie całymi zdaniami przyjdzie dopiero około 8 lekcji. Większość naszych kursantów zauważa nagły skok wiedzy w okolicach 5-7 lekcji, tak więc, fakt, że będąc na 4 lekcji ma Pani problemy, jest jak najbardziej normalną rzeczą. Należy przerabiać kolejne lekcje i nie zatrzymywać się.
Życzę szybkich efektów.
Z poważaniem,
Kinga MatysiakDzień dobry,
Zakupiłam system SITA i chciałabym się zacząć uczyć. Rozpoczęłam oczywiście od nauki relaksu. Od kilku dni codziennie o tej samej porze zakładam urządzenie i załączam płytę z muzyką relaksacyjną. Nie jestem jednak pewna czy wchodzę w stan relaksu. Po czym mogę poznać, że to ten stan? Kiedy mogę przejść do nauki? Z poważaniem,
Julia


Szanowna Pani Julio,
w stanie relaksu mamy zamknięte oczy, wyostrzają się nasze zmysły (docierają do nas różne dźwięki i zapachy), krew dociera swobodnie do wszystkich komórek i czujemy miłe ciepło. Kilka minut relaksu powoduje też odczuwanie przyjemnej ociężałości całego ciała. Te ww. trzy elementy występują zawsze, choć z różną intensywnością. Ważne jest by wstanie relaksu nie myśleć o sprawach codziennych, a skupiać się na własnym oddechu. Pyta Pani również, kiedy można przejść do nauki języka. Jeśli podczas Pani relaksu występują ww. elementy, to myślę, że można już rozpocząć naukę. Zwykle osoby, po paru dniach swobodnie i płynnie wchodzą w stan relaksu, myślę, że i w Pani przypadku powinno być podobnie.
Z poważaniem,
Ewelina DobrogowskaWitam,
Potrzebuję się nauczyć dwóch języków: francuskiego i angielskiego. Podstawy angielskiego już znam, francuskiego niestety nie. Wyjeżdżam na kontrakt, do Francji, chciałbym więc umieć się porozumiewać w tym kraju, a w firmie potrzebny mi będzie głównie angielski. Czy metodą SITA można też szybko i skutecznie nauczyć się obu tych języków? Czy lepiej uczyć się najpierw jednego, a dopiero później zacząć drugi język?
Pozdrawiam,
Artur


Szanowny Panie Arturze,
Dziękuję za zainteresowanie metodą SITA.
Istnieje możliwość nauki obu języków równocześnie. Doświadczenie jakie zdobyliśmy pokazuje, że osoby, które tak robią osiągają lepsze rezultaty w momencie, gdy uczą się obu języków w jednym czasie, niż w momencie, gdyby uczyły się tych języków kolejno. W naszej ofercie znajduje się zarówno język angielski, jak i francuski. W przypadku języka angielskiego proponowałabym zacząć od wyższego poziomu, ponieważ ma Pan już podstawy. Jeśli natomiast chodzi o język francuski proponowałabym zakup i przerobienie przed wyjazdem obu części kursu podstawowego, dzięki czemu komunikacja nie powinna sprawiać trudności, a pobyt we Francji powinien być przyjemniejszy.
Pozdrawiam,
Kinga MatysiakWitam,
Posiadam urządzenie SITA i zacząłem już naukę. Problem jednak w tym, że zasypiam przy odsłuchu lekcji. Z tego co czytałem, to nie można zasypiać. Co mogę więc zrobić, by zacząć się relaksować, a nie zasypiać?
Andrzej


Szanowny Panie Andrzeju,
Ma Pan rację, sen nie jest stanem pożądanym w czasie odsłuchu. Jeśli w czasie odsłuchu zdarzy się Panu zasnąć trzeba powtórzyć całość odsłuchu. Zdrowy sen jest natomiast niezbędnym warunkiem utrzymania organizmu w dobrej kondycji. Zasypianie w innych porach niż zwykliśmy to czynić świadczy o potrzebie regeneracji sił. Należy zaufać sygnałom, jakie wysyła nasz organizm i pozwolić mu się wyspać. Gdy bilans snu zostanie wyrównany, nic nie przeszkodzi nam w pełnym wykorzystaniu dobrodziejstw płynących z przebywania w stanie relaksu. Proponuję więc przed rozpoczęciem nauki na krótką drzemkę, by organizm miał czas na regenerację, a dopiero później rozpocząć naukę. Jeśli to możliwe, proponuję uczyć się w wczesnym popołudniem, kiedy jesteśmy bardziej wypoczęci. Jeśli uczy się Pan zawsze o tej samej porze, to organizm powinien przyzwyczaić się do tego, że jest to czas na relaks, a nie na sen, tak więc sugeruję odbycie jeszcze parę sesji relaksacyjnych, o porze w której Pan się uczy, by organizm przywykł do stanu relaksu.
Pozdrawiam,
Ewelina Dobrogowska//]]>