Back to top
Obraz
present simple
Przeczytasz w
8 minut
Nauka angielskiego
Autor
SITA

Czas present simple, czyli gramatyczne podstawy

Bez wątpienia najczęściej używaną konstrukcją czasową w języku angielskim jest Present Simple. To od niej zaczynamy naukę gramatyki i w oparciu o nią budujemy pierwsze zdania. Czas teraźniejszy prosty z reguły nie sprawia problemów uczniom. Aby go opanować, wystarczy zrozumieć kilka zasad, które znajdziesz poniżej. Odpowiadamy na pytania, kiedy stosować czas teraźniejszy Present Simple i jak zbudować zdanie w tej konstrukcji. Przeczytaj, by poznać najbardziej popularny sposób mówienia o aktualnych wydarzeniach.

Present simple – czas teraźniejszy prosty

Kiedy wykorzystanie tej konstrukcji czasowej jest uzasadnione? Present Simple stosuje się przede wszystkim po to, by powiedzieć o czynnościach wykonywanych rutynowo, powtarzających się z określoną częstotliwością. Ten czas sprawdzi się także wówczas, gdy chcemy wyrazić stałą sytuację, np.

I live in Warsaw.

Czas Present Simple pozwala również opisać swój stan emocjonalny oraz uczucia względem kogoś lub czegoś (love/like/hate), np.

I love Kate.

Dodatkowo, ta konstrukcja służy wyrażaniu nawyków i przyzwyczajeń. Jeśli chcesz przedstawić istotny fakt dotyczący nauki, świata przyrody itp., zastosuj czas teraźniejszy Present Simple. To dobry wybór także wtedy, gdy chcesz zapoznać kogoś z terminem wydarzenia lub rozkładem jazdy, np.

The bus leaves at 7 o’clock.

Present Simple wykorzystywany jest także do streszczania akcji filmów, komentowania wydarzeń sportowych oraz w przysłowiach. Przy jego użyciu możesz również opisać wygląd danej osoby lub jej charakter.

Czas present simple – budowa zdań twierdzących

Jak widzisz, zastosowanie czasu teraźniejszego prostego w języku angielskim jest niezwykle szerokie. Przejdźmy teraz do budowy Present Simple. Zasady tworzenia zdań twierdzących, pytań i zaprzeczeń nie są skomplikowane. W przypadku tych pierwszych zaczynamy od podmiotu, następnie przychodzi kolej na czasownik w podstawowej formie oraz resztę zdania. Oto przykład:

I drink juice every day.

Nieco inaczej wyglądają te zdania w Present Simple, w których podmiot to III osoba liczby pojedynczej (he/she/it). Wówczas do czasownika należy dodać końcówkę –s lub –es, np.

He runs regularly.

W przypadku konstrukcji zdań oznajmujących w Present Simple można także zastosować operator do/does, który należy umieścić przed czasownikiem, np.

You do like dancing.

W ten sposób wzmocnisz wydźwięk wypowiedzi i nadasz jej nieco bardziej emocjonalnego charakteru. Dodanie operatora does eliminuje konieczność uzupełnienia czasownika końcówką –s, np.

She does play piano.

Szybka i efektywna nauka angielskiego metodą SITA

Present simple – zdania przeczące

Przeczenia w czasie teraźniejszym prostym tworzymy przy użyciu słów do not/ does not, które można skrócić do don’t/doesn’t. Zasady Present Simple także i w tym przypadku nie powinny sprawić Ci problemu. Doesn’t stosujemy wyłącznie w zdaniach, w których podmiot to III osoba liczby pojedynczej. W każdej innej sytuacji należy wykorzystać słówka do not, czyli don’t, np.

She doesn’t like sport.

You don’t go to church.

Stosując czas Present Simple w zestawieniu ze słówkiem never należy zachować ostrożność, by uniknąć tzw. podwójnego zaprzeczenia. Oznacza to, że aby użyć tego słowa w zdaniu przeczącym trzeba zrezygnować ze słów don’t/doesn’t. Powiemy więc:

I never eat meat.

Lub

I don’t eat meat.

Powyższe zdania mają identyczne znaczenie.

Tworząc przeczące zdania w Present Simple zwróć uwagę na brak końcówki –s lub –es w czasowniku, w III osobie liczby pojedynczej, w przypadku zastosowania słów does not. Jeśli jednak w zaprzeczeniu wykorzystywane jest określenie czasowe never, końcówkę należy dodać.

Czas present simple – budowa pytania

Aby stworzyć pytanie w Present Simple należy dokonać inwersji i przenieść operator do/does na początek zdania. Zaraz za nim powinien znaleźć się podmiot, następnie czasownik w podstawowej formie, a w dalszej kolejności reszta pytania. Przyjrzyj się przykładowi:

Do you play volleyball?

Przyswajając gramatykę i wykonując liczne zadania z Present Simple nie zapominaj, że w pytaniach dotyczących III osoby liczby pojedynczej czasownik nie będzie miał końcówki –s, ze względu na obecność operatora does. Początek pytań otwartych stanowi z reguły wyraz pytający, np. why, who, how, which. Po nim następują kolejno: operator do/does, podmiot, czasownik i reszta zdania.

Present simple i present continous

Wiele osób, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z językiem angielskim błędnie uważa, że Present Simple służy do wyrażania aktualnych czynności, czyli takich, które mają miejsce w danym momencie. W tym celu jednak wykorzystywany jest inny czas, a mianowicie Present Continous. Różnic pomiędzy czasem Present Simple, Present Continous jest wiele. Dotyczą one zarówno budowy, jak i zastosowania obu konstrukcjiTen drugi wymaga zastosowania czasownika posiłkowego is/are oraz dodania końcówki –ing do czasownika głównego. Tym, co łączy czas Present Simple Present Continous jest wyrażanie teraźniejszości, lecz w nieco innych sytuacjach. Aby się nie pomylić i poprawnie ustalić konstrukcję czasową danego zdania sprawdź, czy występują w nim określniki czasu Present Simple, takie jak always, usually, never, sometimes, often, every day itp.

Wiesz już, jak zbudować zdanie twierdzące, pytanie oraz zaprzeczenie w czasie Present Simple. Znasz już także jego zastosowanie. Utrwalaj wiedzę ćwiczeniami i ucz się w stanie relaksu metodą SITA, a z pewnością szybko przyswoisz nowe informacje. Powodzenia!

ANGIELSKI METODĄ SITA W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj nowy kurs języka angielskiego na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym dostępny w formie subskrypcji w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
aplikacja

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!