Back to top
Obraz
czasowniki nieregularne w języku hiszpańskim
Przeczytasz w
3 minut
Nauka hiszpańskiego
Autor
SITA

Czasowniki nieregularne w języku hiszpańskim

Nauka języków obcych może być fascynującą przygodą. Pozwala przybliżyć się do kultury kraju, w którym jest on na co dzień używany, lepiej ją zrozumieć, a także spojrzeć na otaczający świat z nieco innej perspektywy. Zazwyczaj bardzo satysfakcjonujący jest etap, w którym potrafimy już swobodnie, niejako bezwiednie, odmieniać czasowniki przez osoby, nie zastanawiając się nad wymaganą końcówką fleksyjną. W takich momentach źródłem dyskomfortu bywają czasowniki nieregularne, wobec których nie można zastosować używanych już w nieuświadomiony sposób zasad, a jedynym wyjściem jest nauczenie się ich na pamięć. Czasowniki tego typu występują także w języku hiszpańskim – wiedzę na ich temat można jednak usystematyzować, co znacznie ułatwia przyswojenie tych wymykających się regułom odmian.

Zachęcamy do lektury wpisu, w którym przedstawimy listę nieregularnych czasowników hiszpańskich w czasie teraźniejszym (presente de indicativo). Uwzględnimy przy tym podział na rodzaje zmian, jakie zachodzą w wyrazach.

Nieregularność czasowników hiszpańskich – rodzaje

Co należy wiedzieć o czasownikach nieregularnych w języku hiszpańskim? Co ważne, odmiana przez osoby nie powinna w ich przypadku przysparzać problemów, ponieważ końcówki pozostają takie same. Problemem mogą być natomiast zmiany w obrębie członów wyrazów, tzw. oboczności, które należy zapamiętać.

Typy nieregularności można podzielić na cztery grupy, które prezentujemy poniżej.

nauka hiszpańskiego z SITA

Wymiana samogłosek w temacie

Do pierwszego typu czasowników nieregularnych zaliczyć można te, w których dochodzi do następujących zmian samogłoskowych:

 • e –> ie (querer, comencar, encender, pensar),

 • e –> i (servir, repetir, pedir, despedir),

 • o –> ue (costar, poder, dormir, volver),

 • i –> y (destruir, constriuir, huir),

 • u –> ue (tylko jugar).

Cechą charakterystyczna tej grupy czasowników jest fakt, iż nieregularność pojawia się w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz w trzeciej osobie liczy mnogiej, np. w przypadku czasownika querer (chcieć) odmiana wyglądać będzie następująco: yo quiero, tú quieres, él/ella quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos/ellas quieren. Jak widać wymiana e na ie nie wystąpiła w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej.

Zmiany w pierwszej osobie liczby pojedynczej

Druga grupa obejmuje te czasowniki, w których nieregularna forma (zmiana spółgłoskowa) pojawia się wyłącznie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. W przypadku czasownika saber (wiedzieć) odmiana wyglądać będzie następująco: yo , tú sabes, él/ella sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos/ellas saben.

Wśród czasowników należących do tej grupy wymienić można m.in.:

 • estar (być) – yo estoy,

 • coger (brać) – yo cojo,

 • hacer (robić) – yo hago,

 • conocer (poznawać) – yo conozco,

 • dar (dawać) – yo doy,

 • ofrecer (oferować) – yo ofrezco.

Nieregularność samogłoskowa i spółgłoskowa

Trzecia grupa łączy w sobie opisane w dwóch poprzednich akapitach nieregularności, jest ich swoistym miksem. W czasownikach tego typu dochodzi do zmiany samogłoskowej w członie wyrazu, ale obejmuje ona pierwszą, drugą i trzecią osobę liczy pojedynczej oraz trzecią osobę liczby mnogiej. Co ważne, pierwsza osoba liczby pojedynczej przyjmuje formę całkowicie nieregularną. Oto kilka przykładów:

 • tener (mieć) yo tengo, tú tienes, él/ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos/ellas tienen;

 • decir (powiedzieć) yo digo, tú dices, él/ella dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos/ellas dicen;

 • venir (przychodzić) yo vengo, tú vienes, él/ella viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos/ellas vienen.

Czasowniki całkowicie nieregularne

Do ostatniej grupy zalicza się wyrazy, w odmianie których nie sposób doszukać się żadnych prawidłowości czy schematów. Należą do niej m.in.:

 • ir (iść, jechać) – yo voy, tú vas, él/ella va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos/ellas van;

 • estar (być, znajdować się) – yo estoy, tú estás, él/ella está, nostros estamos, vostros estáis, ellos/ellas están.

Zapamiętywanie, ćwiczenia i powtórki – niezbędnik w nauce języków

Czy istnieje jakiś sposób na przyswojenie nieregularnych czasowników w hiszpańskim lub innych językach obcych? Wyjątków niestety należy się nauczyć. Warto jednak nie poprzestawać na – mówiąc potocznie – wkuwaniu na pamięć. Zawsze najlepsze są ćwiczenia w kontekście – zdań, popularnych zwrotów czy dłuższych tekstów. Im więcej wykonanych zadań i przykładów, tym szybciej nieregularne formy wydawać się będą naturalne, a ich stosowanie w mowie i piśmie stanie się automatyczne.

HISZPAŃSKI METODĄ SITA PODRĘCZNIK + AUDIO W APLIKACJI MOBILNEJ

Odkryj kurs języka hiszpańskiego na poziomach podstawowym dostępny w nowym podręczniku wraz z audio kursu w aplikacji mobilnej SITA App. Ucz się szybko i efektywnie metodą SITA, do 5 razy szybciej niż metodami tradycyjnymi. 

Obraz
nauka hiszpańskiego metodą SITA

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Jesteś świeżym posiadaczem SITA Calm? Masz w planach rozpoczęcie nauki nowego języka metodą SITA lub wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu i profilaktyki zdrowia? Przeczytaj wpis, który powstał z myślą o wszystkich nowych użytkownikach. Odkryj przydatne wskazówki jak nauczyć się relaksować, a tym samym przygotować do rozpoczęcia nauki metodą SITA.
Przeczytasz w
3 minut
Reguły gramatyczne mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących adeptów danego języka. Podobnie jest w przypadku hiszpańskiego, w którym dla wielu osób problematyczne są m.in. czasowniki zwrotne. Ich charakterystyczną właściwością jest dodanie do wyrazu specjalnych zwrotów, takich jak „me”, „te”, „se”, które wskazują, że podmiot jest jednocześnie obiektem danej czynności.
Przeczytasz w
3 minut
Komponowanie i słuchanie dźwięków towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływ muzyki na nastrój i psychikę człowieka został jednak odkryty stosunkowo niedawno, stając się przedmiotem badań naukowych. W kontekście depresji utwory artystyczne mogą pełnić funkcją terapeutyczną, pozytywnie oddziałując na emocje i stan wewnętrzny. Wykorzystuje się je nawet jako formę wsparcia antydepresyjnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czytaj dalej!