Back to top
Obraz
Metoda CLIL
Przeczytasz w
3 minut
Relaks i Nauka
Autor
SITA

Metoda CLIL – jak może pomóc w nauce języka obcego?

Wiele osób uczących się języka obcego ma problem ze stosowaniem go w praktyce. Często znajomość słów, zasad gramatycznych oraz innych zagadnień nie wystarcza, by móc prowadzić swobodną konwersację w innej niż ojczysta mowie. Z tego względu wykorzystywane są różne metody w nauczaniu języka mające na celu uefektywnienie procesu przyswajania wiedzy. Jedną z nich jest metoda CLIL. Czym ona jest? To skrót od pełnej nazwy Content and Language Integrated Learning, a mianowicie metody zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Może być stosowana zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Zachęcamy do lektury wpisu poświęconego metodzie CLIL w nauczaniu języka!

 

Na czym polega metoda CLIL?

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe to nic innego jak przekazywanie wiedzy przedmiotowej przy wykorzystaniu do tego obcej mowy. Aby móc prowadzić lekcje czy różnego rodzaju kursy z zastosowaniem CLIL, nauczyciel musi być osobą biegle władającą obcym językiem lub też native speakerem. Uczniowie – dzieci lub dorośli – poprzez komunikację z osobą uczącą przedmiotu w innej niż ojczysta mowie przyzwyczajają się do jej brzmienia, co wpływa na szybsze przyswajanie nowego słownictwa oraz gramatyki i ułatwia próby stosowania nabytej wiedzy w praktyce. To jednak niejedyne plusy niniejszej metody kształcenia zintegrowanego. Dzięki czynnemu kontaktowi z innym językiem można na bieżąco korygować popełniane błędy. To sprawia, że uczniowie zdobywają już we wczesnych etapach nauki umiejętność poprawnego wypowiadania się w obcej mowie. Ćwiczą również akcent oraz właściwą intonację, co czyni ten sposób nauczania kompleksowym.

nauka metodą SITA - sposób na szybką naukę

CLIL jako metoda nauczania dzieci

Aby zainteresować młodych ludzi jakimkolwiek tematem czy zagadnieniem, trzeba zrobić to w sposób atrakcyjny, a więc intrygujący i zajmujący. Owszem, o językach obcych można mówić wiele, lecz nie zastąpi to z pewnością aktywnego uczestniczenia  w procesach komunikacyjnych. Do tego zachęca właśnie metodyka nauczania zintegrowanego. Młody umysł, który jest otwarty na przyjmowanie nowych informacji i wyjątkowo „chłonny”, szybko będzie przyswajał zasłyszane na zajęciach słowa i zwroty. To z kolei pozwoli na stopniowe rozumienie coraz większej liczby wypowiedzi w danym języku, a ponadto samodzielne ich budowanie oraz analizowanie. Bez wątpienia więc CLIL to metoda kreatywna, która aktywizuje uczniów, wykluczając nudę podczas lekcji czy kursów. Od początku swojej przygody edukacyjnej dzieci otrzymują szereg informacji niezbędnych do swobodnego komunikowania się w języku obcym.

 

CLIL w nauczaniu dorosłych

Często dzieci wykazują mniejsze opory w komunikowaniu się przy użyciu obcego języka niż osoby dorosłe. Ci drudzy miewają bowiem różnego rodzaju blokady przed zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz popełnieniem przy tym błędu. Dlatego również wśród nich warto stosować CLIL – metodę nauczania oswajającą z prowadzeniem żywej konwersacji w mowie innej niż ojczysta. Wypowiadanie się w obcym języku podczas lekcji, kursów i szkoleń pomoże przełamać wszelkie blokady i sprawi, że używanie angielskiego, niemieckiego, francuskiego i wielu innych języków w praktyce przestanie jawić się jako trudne do podjęcia wyzwanie. CLIL to bowiem metoda nauczania, która zachęca to aktywnego kontaktu z językiem, dzięki czemu ułatwia porozumiewanie się w nim przy jednoczesnym poznawaniu zagadnień z różnych dziedzin.

 

Warianty metody CLIL

Przy zapisach do szkół czy na kursy dwujęzyczne zwykle wybiera się poziom zaawansowania języka. Trudno wymagać od osób początkujących, by rozumiały wszystkie polecenia wydawane podczas zajęć przy użyciu obcej mowy. Czy w takich przypadkach konieczne jest zrezygnowanie z metody kształcenia zintegrowanego? Oczywiście, że nie! Warto po prostu dostosować ją do poziomu zaawansowania, na jakim znajduje się grupa. Zajęcia można prowadzić, używając obcego języka tylko do wydawania prostych poleceń lub zmyślnie przeplatać go z ojczystym. To zapewni uczniom możliwość swoistego osłuchania się z inną mową, a jednocześnie pozwoli zrozumieć treść edukacyjną. Jeśli natomiast nauka odbywa się w grupie osób zaawansowanych, zwykle według metody CLIL nauczyciele i kursanci posługują się wyłącznie językiem, w którym prowadzone mają być lekcje czy kurs. Te warianty mogą się zmieniać wraz z rozwojem umiejętności uczniów.

 

CLIL – korzyści metody w nauczaniu języka

Jak szybko i skutecznie nauczyć się władać obcą mową? To często zadawane pytanie zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, gdyż obu stronom zależy na satysfakcjonujących rezultatach swojej pracy. Aby przyswajanie wiedzy językowej okazało się prostym, a przede wszystkim efektywnym i przyjemnym zadaniem, warto przekazywać ją w sposób interesujący i angażujący. Bez wątpienia dotyczy to również metod w nauczaniu języka, w tym CLIL. Nie tylko aktywizuje ona uczniów, lecz i mobilizuje do kreatywnego myślenia oraz rozwija umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym. Taki sposób przekazywania wiedzy niewątpliwie sprzyja też zainteresowaniu kursantów wielojęzycznością oraz poznawaniu konkretnego przedmiotu zajęć z różnych perspektyw.

 

Dużo mówi się obecnie o potrzebie posługiwania się w stopniu komunikatywnym przynajmniej jednym obcym językiem. Aby go przyswoić, warto nabywać wiedzę w sposób kompleksowy. Pomocne mogą okazać się w tym celu metodyki nauczania zintegrowanego, w tym wykorzystanie metody CLIL.

 

Zachęcamy do nauki języków obcych!

Zobacz Podobne

Przeczytasz w
3 minut
Nauka języków obcych to wspaniała przygoda, która może trwać przez całe życie. Wielu osobom możliwość obcowania z mową inną niż ojczysta sprawia mnóstwo radości. Niekoniecznie zależy im na jak najszybszym zakończeniu nauki, gdy tylko poczują, że ich poziom można uznać za komunikatywny.
Przeczytasz w
3 minut
Nauka języków obcych może być fascynującą przygodą. Pozwala przybliżyć się do kultury kraju, w którym jest on na co dzień używany, lepiej ją zrozumieć, a także spojrzeć na otaczający świat z nieco innej perspektywy. Zazwyczaj bardzo satysfakcjonujący jest etap, w którym potrafimy już swobodnie, niejako bezwiednie, odmieniać czasowniki przez osoby, nie zastanawiając się nad wymaganą końcówką fleksyjną. W takich momentach źródłem dyskomfortu bywają czasowniki nieregularne, wobec których nie można zastosować używanych już w nieuświadomiony sposób zasad, a jedynym wyjściem jest nauczenie się ich na pamięć.
Przeczytasz w
3 minut
Szybkie tempo życia, konieczność nadążania za kolejnymi zmianami, napięte grafiki i ograniczony czas na odpoczynek – to tylko kilka elementów sprawiających, że wielu z nas żyje w ciągłej niepewności, napięciu i stresie. Czynniki te mogą negatywnie oddziaływać na różne sfery życia oraz dobrostan organizmu. Odpowiedzią na narzucane przez współczesny świat nowe normy stają się różne formy poszukiwania równowagi i spowolnienia.